CÔNG TY TNHH ESPRINTA VIỆT NAM

Nhân Viên An Toàn Lao Động

CÔNG TY TNHH ESPRINTA VIỆT NAM

Thành Phố Dĩ An, Bình Dương
Thương lượng MONTH
1 - 2 năm kinh nghiệm
Ngày đăng tuyển 25-11-2022
|
Hết hạn trong: 29 Ngày tới
Mô tả công việc

* Safety control/ Kiểm soát an toàn
- Conducts daily roving to check the implementation of physical conditions and safe work practices (e.g. emergency and exit light system, fire safety system, workers’ PPE, machine guarding, etc.)
Thường xuyên thực hiện kiểm tra, đánh giá các điều kiện an toàn và việc thực hiện an toàn tại nơi làm việc (bao gồm hệ thống đèn khẩn cấp và thoát hiểm, hệ thống cứu hỏa, bảo hộ cá nhân của người lao động, thiết bị bảo hộ trên máy móc thiết bị,...).
- Daily monitors the assigned area to determine whether there is any machines, equipment, tools, appliances, or working procedure, process which is liable to cause injury to employees.
Hàng ngày kiểm tra các khu vực được giao để phát hiện các nguy cơ và rủi ro lao động đến từ máy móc, thiết bị, hoạt động của nhà máy.
- Identifies and evaluates hazardous conditions and practices in the workplace and take immediate action to control and eliminate the identified harzards and ensure the safe and healthy workplace.
Phát hiện và phân tích các điều kiện làm việc độc hại tại nơi làm việc, có hành động lập tức để khắc phục và đảm bảo môi trường làm việc an toàn, khỏe mạnh.
- Ensure compliance with HSE standards
Đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn HSE
- Measures and evaluates the effectiveness of the hazard control program, HSE policies and procedures; recommends changes that reflect improved opportunities to eliminate work place accidents and injuries.
Đánh giá và phân tích tính hiệu quả các chương trình, chính sách về an toàn lao động; đề xuất các thay đổi để giảm thiểu số trường hợp tại nạn lao động.
- Ensures that construcions and other contractors’ work are executed within the HSE standards of company’s, buyers’ and law’s requirements.
Đảm bảo các công trình và công việc của nhà thầu bên ngoài tuân thủ theo các tiêu chuẩn và quy định HSE của công ty, khách hàng và phát luật.
- Assists compliance team in internal audit regarding the company’s HSE issues.
Hỗ trợ bộ phận TNXH trong công tác đánh giá nội bộ các vấn đề liên quan đến chính sách HSE.
* HSE policies training and communication/ Đào tạo và tuyên truyền về các chính sách HSE
- Constantly update legal regulations and policies related to HSE aspect; and timely communicate the updates to the company’s management and employees.
Liên tục cập nhật các chính sách của pháp luật liên quan đến các khía cạnh HSE; ngoài ra, phải kịp thời thông tin các cập nhật này đến bao lãnh đạo và người lao động của công ty.
- Assist in occupation the orientation training on health, safety and environmental aspects.
Hỗ trợ đào tạo định hướng cho NLĐ mới về an toàn lao động, sức khỏe, và vệ sinh môi trường.
- Initiate and facilitate the campaigns and activties which enhance workers’ awareness of HSE.
Đề xuất và thực hiện các chương trình và hoạt động nâng cao nhận thức của người lao động về các vấn đề sức khỏe, môi trường, và an toàn.
- Conduct training and drills on first aid, firefighting, and handling emergencies.
Thực hiện đào tạo về sơ cấp cứu, cứu hỏa, và ứng phó các tình huống khẩn cấp khác.
* Company Policies Compliance/Tuân thủ nội quy công ty
- Champion the implementation of environment, health, safety and security programs and activities to achieve a safe, secure, clean and healthful work environment
Thực hiện nghiêm túc các chương trình hoạt động về môi trường, sức khỏe, an toàn để đạt được các chỉ tiêu và tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh, sức khỏe nơi làm việc.
- Champion the implementation of all management systems and quality initiatives.
Nghiêm túc tuân thủ các quy chuẩn về quản lý và chất lương của công ty
- Take responsibility in complying with the company’s code of conduct and discipline.
Có nghĩa vụ tuân thủ các quy chuẩn đạo đức và kỷ luật của công ty.
* Corporate Compliance/ Tuân thủ trách nhiệm xã hội
- Coordinates internal and external audits. Ensures that all documentation meets audit requirements.
Phối hợp với các nhân viên đánh giá trong và ngoài công ty. Đảm bảo tất cả hồ sơ, chứng từ đều đạt yêu cầu về trách nhiệm xã hội.
* Others – Nhiệm vụ khác
- Actively participate in company’s drive for Continuous Improvement
Tích cực tham giam các hoạt động cải tiến liên tục (Continuous Improvement)
- Performs other functions that may be assigned for the achievement of the department and company goals.
Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác nhằm đạt được mục tiêu chung của phòng ban và công ty

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

* Educational Attainment Required – Trình độ học vấn
- College degree in Environment, Industrial Management, or related fields/bằng cử nhân cao đẳng/đại học ngành Môi Trường, Quản Lý Công Nghiệp, hoặc các ngành liên quan.
* Minimum Experience Required- Kinh nghiệm tối thiếu
- One year experience in equivalent positions/ Một năm làm việc tại các vị trí tương đương
* Competencies Required (Knowledge/Skills/Abilities/Attitude/ Observable Behaviors)/ Năng lực, kiến thức, kỹ năng, thái độ
- Knowledge on HSE/ kiến thức về sức khỏe, an toàn, môi trường.
- Knowledge on manufacturing audit/ kiến thức về đánh giá sản xuất
- Knowledge on manufacturing process/ kiến thức về quy trình sản xuất
- Knowledge on maintenance and construction/ kiến thức về bảo trì và xây dựng
- Communication skills/ kỹ năng giao tiếp
- Observational and analytical skills/ kỹ năng quan sát và phân tích
- Computer literacy/  kỹ năng tin học
* Licenses or Certifications Required/ Giấp phép, chứng chỉ
- Certificate related to Health, Safety, Environment/ Các chứng chỉ về môi trường, sức khỏe, an toàn lao động.

Mô tả
Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Cao đẳng
Thông tin liên hệ
  • Tên liên hệ: Phòng HCNS
  • Đường 12 KCN Sóng Thần 2, Dĩ An , Thành Phố Dĩ An , Bình Dương , Viet Nam
  • - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến , gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty /Please send your application by online, email or direct to

Nhận hồ sơ bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt

Về công ty
CÔNG TY TNHH ESPRINTA VIỆT NAM
500 - 999 nhân viên
Liên hệ: Phòng HCNS

Công ty TNHH Esprinta (VN) chuyên về ngành may mặc và là nhà cung cấp chính cho các nhãn hàng quốc tế bao gồm: Adidas, Reebok, Under Armour, Lululemon
Hiện nay, do nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí nhân sự sau đây

Chia sẻ