• CÔNG TY TNHH KHẢI LỆ
 • 151 Tòa nhà Alpha, Nguyễn Đình Chiểu, P6 , Quận 3 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Lương: Hơn 800USD
Merchandiser ( Fluent in English or China) - Làm việc sau tết Nguyên Đáng

CÔNG TY TNHH KHẢI LỆ


Mô tả chi tiết công việc

- Receive order summary/shipment schedule
Nhận đơn hàng tổng/ lịch trình xuất hàng

- Consolidate order & update into Loading plan
Làm cho đơn hàng chắc chắn và update vào kế hoạch đang triển khai

- Update order status(fabric ,accessories,samples,paper pattern,..) & send to relate department
Cập nhật tình trạng đơn hàng (vải, pl,mẫu,rập giấy…) và gửi cho bộ phận liên quan

- Follow up sample status/TP & pushing to get on time before start production.
Theo dõi tình trạng mẫu/TP và thúc đẩy để có được thời gian trước khi bắt đầu sản xuất

- Finding new supplier for acc/printing /embroidery/washing and negotiate to get the best price for develop stage & bulk production.
Tìm kiếm nhà cung cấp mới về acc/print/ebr/wash và đàm phán để có được giá tốt nhất cho giai đoạn phát triển mẫu và sản xuất đại trà

- Working with supplier if have any problem /defective during production
Làm việc với nhà cung cấp nếu có vấn đề hoặc lỗi gì trong suốt quá trình sản xuất.

- Follow up/work closely with MR/related deparment who report the problem regarding fabric /accessories/sewing instruction /samples …
Theo dõi /làm việc với các bộ phận liên quan (những người phải báo cáo các vấn đề về phần vải/ acc/HD may/ mẫu)

- Follow up /work closely with coordinator & shipping to keep garment delivery on time
Theo dõi và làm việc một cách chặt chẽ với người phối hợp và việc xuất hàng phải đảm bảo đúng thời gian.

- Support MR membersto solve the problem fast.
Giúp đỡ, hỗ trợ các thành viên giải quyết vấn đề nhanh chóng

* Seek for Local supplier
Tìm kiếm các nhà cung cấp địa phương

- Contact local suppliers (for embroidery tape ,develop bra cup …)
Liên hệ với nhà cung cấp địa phương (như dây thêu, phát triển bra cup….

- Request them to send samples & quotation.
Yêu cầu họ gửi mẫu và báo giá

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- College level or above
Trình độ Cao đẳng trở lên

- At least one year experience at the same possition
Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Fluent in English or China
Thành thạo tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa

Mô tả

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Please send your application by online, email or direct to
  - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp đến tại công ty.

 • Tên liên hệ: Ms. Lê
 • Địa chỉ: 151 Tòa nhà Alpha, Nguyễn Đình Chiểu, P6 , Quận 3 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại liên lạc: 02873000789
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
08/01/2019
Ngày hết hạn:
07/02/2019

Tags

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Quận 3 Quản lý đơn hàng Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KHẢI LỆ
 • Số nhân viên: 25-99
 • Tên liên hệ: Ms. Lê

Công ty TNHH  Khải Lệ là công ty hoạt động trong lĩnh vực vải, gia công hàng may mặc thuộc tập đoàn Shanghai silk