Logistic Executive (NHÂN VIÊN LOGISTICS)

CÔNG TY TNHH MAPLE - CHI NHÁNH PEONY


Mô tả chi tiết công việc

- Số Lượng: 02
* Main duties: Nhiệm vụ chính
- To be responsible for the overall supply chain management, organise and monitor the storage and distribution of goods
Chịu trách nhiệm quản lý tổng thể chuỗi cung ứng, tổ chức và giám sát việc lưu trữ và phân phối hàng hóa.
- Strategically planning and managing logistics, warehouse, transportation and customer services
Lên kế hoạch và quản lý chiến lược về giao nhận, kho bãi, việc vận chuyển và dịch vụ khách hàng
- Directing, optimizing and coordinating full order cycle
Chỉ đạo, tối ưu hóa và điều phối chu trình đặt hàng đầy đủ
- Liaising and negotiating with suppliers, manufacturers, retailers and consumers .
Giữ liên lạc và đàm phán với những nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà bán lẻ và người tiêu dung.
- Manage the entire order cycle so as to enhance business development and ensure sustainability and customer satisfaction
Quản lý toàn bộ chu trình đặt hàng nhăm thúc đẩy phát triển kinh doanh và đảm bảo tính bền vững và sự hài long của khách hàng.
- Strategically plan and manage logistics, warehouse, transportation and customer services
- Direct, optimize and coordinate full order cycle
- Liaise and negotiate with suppliers, manufacturers, retailers and consumers
- Keep track of quality, quantity, stock levels, delivery times, transport costs and efficiency
Kiểm soát chất lượng, số lượng, mức tồn kho, thời gian giao hàng, chi phí vận chuyển và hiệu quả.
- Arrange warehouse, catalog goods, plan routes and process shipments
Bố trí kho bãi, danh mục hàng hóa, lên kế hoạch tuyến đường và quá trình giao hàng.
- Resolve any arising problems or complaints
Giải quyết những vấn đề phát sinh và khiếu nại
- Supervise, coach and train warehouse workforce
- Meet cost, productivity-, accuracy and timeliness targets
Đáp ứng mục tiêu về giá, năng suất, sự chính xác và kịp thời.
- Maintain metrics and analyze data to assess performance and implement improvements
Duy trì về số liệu và phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả làm việc và tiến hành cải tiến.
- Comply with laws, regulations and requirements
Tuân thủ luật, những quy định và các yêu cầu

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Graduate in Foreign Trade with 2 year experience in Import – Export role in manufacturing company.
Tốt nghiệm đaih học ngoại thương có 2 năm kinh nghiệm làm xuất nhập khẩu cho nhà máy sản xuất.
- Knowledge of local government & international law & procedures for international trade, Customs and Practice for Documentary Credits issued by International Chamber of Commerce (ICC), Customs Act, Import / Export Policy, Harmonised System (HS) Coding etc.
Có kiến thức, hiểu biết về luật trong nước và luật quốc tế và các thủ tục thương mại quốc tế, hải quan và có hiểu biết thực tế về tín dụng thư được ban hành bởi phòng Thương mại Quốc tế, luật hải quan, chính sách xuất nhập khẩu.
- Good communication in English.
Giao tiếp tiếng anh tốt
- Good communication skills as the Job Holder will need to communicate regularly with external/internal parties.
Cần có: Kỹ năng giao tiếp tốt để giao tiếp thường xuyên với các đối tác trong và ngoài nước.
- Personality: + Organizational, multi-tasking, inter-personal and prioritizing skills
Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, làm được nhiều việc cùng lúc, kỹ năng giao tiếp và ưu tiên công việc.
- Positive, team-oriented and confident
Tích cực, chủ động, có thể làm việc theo nhóm và tự tin trong công việc.

Mô tả

 • Ngành nghề việc làm:
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Nơi làm việc:
 • Trình độ học vấn: Cử nhân
 • Mức kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Giới tính: Nam/Nữ

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Please send your application by online, email or direct to:

 • Tên liên hệ: CÔNG TY TNHH MAPLE - CHI NHÁNH PEONY
 • Địa chỉ: Số 15, Đường 7, VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn , Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
15/05/2019
Ngày hết hạn:
14/06/2019

Tags

Tiếng Anh Hành chính Giao nhận Logistics Supervisor Bắc Ninh Từ Sơn

CÔNG TY TNHH MAPLE - CHI NHÁNH PEONY
 • Số nhân viên: 25-99
 • Tên liên hệ: CÔNG TY TNHH MAPLE - CHI NHÁNH PEONY

Maple Company Limited - Peony Branch is a new factory in Bac Ninh. Established in Singapore since 1976. We are a world-class manufacturer for textiles and garments. We sustained programmes of investment in Environmental Sustainability, Manufacturing Technology, CSR, and Training.
Maple Company Limited - Peony Branch focus on apparel, printing, and embroidery.
We are looking for potential local candidates who have background in business management, finance, project management and various engineering fields.
The successful candidates will have the chance of doing an exchange / training program with our overseas facilities.
WITH MAPLE - MAKE THE DIFFERENCE TOGETHER!