• CÔNG TY TNHH ALWIN VIỆT NAM
  • Nhà xưởng số 1B, Lô CN6, KCN Kim Huy, P. Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
  • Lương: Thương lượng
Kỹ Thuật Viên Sản Xuất Theo Ca

CÔNG TY TNHH ALWIN VIỆT NAM


Mô tả chi tiết công việc

* Thông tin tổng quát:
- Chức vụ: Kỹ Thuật Viên Sản Xuất theo ca
- Cấp trên giám sát: Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất
- Thời gian làm việc: Theo ca: Ca1:6h-14h, Ca 2:14h-22h, Ca3:22h-6h, Từ Thứ 2-Thứ 7
- Ngày nghỉ: Chủ nhật
* Trách nhiệm, mục tiêu công việc:
- Quản lý công việc sản xuất theo ca và chấm công.
- Theo dõi kế hoạch, sản lượng, phế phẩm và lỗi trong ca sản xuất.
- Tiếp nhận kế hoạch và cung cấp NVL cho các máy trong ca sản xuất.
- Xử lý các sự cố về máy móc khi có vấn đề xảy ra
- Thực hiện thay đổi Khuôn, cài đặt thông số mới cho máy
- Phát triền các hướng dẫn VH máy khi có yêu cầu
- Đề xuất/cải tiến máy móc, thiết bị để cải thiện hiệu xuất, downtime.
- Báo cáo sản lượng, phế phẩm và thời gian dừng máy trong ca
- Vận hành máy khi có yêu cầu
* Chi tiết công việc:
- Quản lý công việc sản xuất theo ca và chấm công.
+ Dựa trên số lượng nhân viên hiện có, bố trí, sắp xếp kế hoạch sản xuất, chấm công trong ca làm việc
- Theo dõi kế hoạch, sản lượng, phế phẩm và lỗi trong ca sản xuất.
+ Theo dõi tiến độ chạy máy để chuyển đổi sản phẩm mới.
+ Xử lý các lỗi về máy móc ảnh hưỏng đến lỗi sản phẩm gây phế phẩm cho sản xuất.
- Tiếp nhận kế hoạch và cung cấp NVL cho các máy trong ca sản xuất.
+ Dựa trên kế hoạch sản xuất, chuẩn bị NVL cho máy trước khi thay đổi khuôn mới. ( Sấy nhựa hoặc chuẩn bị khuôn…)
- Xử lý các sự cố về máy móc khi có vấn đề xảy ra
+ Khi có vấn đề về chất lượng hoặc sự cố về máy phải tiến hành chỉnh sửa để máy tiếp tục sản xuất
- Thực hiện thay đổi Khuôn, cài đặt thông số mới cho máy
+ Khi chạy đủ kế hoạch sản xuất, tiến hành thay đổi khuôn mới theo kế hoạch và cung cấp NVL cho máy
- Phát triền các hướng dẫn VH máy khi có yêu cầu
+ Phát triền các tài liệu hưóng dẫn cho nhân viên khi có yêu cầu
- Đề xuất/cải tiến máy móc, thiết bị để cải thiện hiệu xuất, downtime.
+ Đưa ra các đề xuất nhằm giảm thời gian dừng máy, tăng hiệu suất sử dụng
- Báo cáo hàng sản lượng, phế phẩm và thời gian dừng máy trong ca
+ Kết thúc ca làm việc, báo cáo sản lượng, thời gian dừng máy và phế phẩm trong ca
- Quản lý và chạy 1 máy trong quá trình sản xuất
+ Chạy và chỉnh sửa máy trong quá trình sản xuất
* Công việc hàng ngày
- 50% : Sản xuất thành phẩm và chỉnh máy
- 20% : Thay đổi NVL, Khuôn
- 15% : Quản lý sản xuất và chấm công
- 10% : Báo cáo sản xuất, TP, nguyên vật liệu và phế trong ca
- 5% : Phát triển các HD vận hành và tải liệu liên quan.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Yêu cầu về kỹ năng:
* Kỹ năng phải có:
- Biết vi tính văn phòng MS Office (Outlook, Word, Excel)
- Có bằng cấp kỹ thuật liên quan
- Trung thực, cẩn thận, chịu học hỏi, ý thức tuân thủ.
* Kỹ năng cần có:
- Có bằng cấp tối thiểu là sơ cấp trở lên
- Chịu làm ca và làm việc độc lập

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự
  • Địa chỉ: Nhà xưởng số 1B, Lô CN6, KCN Kim Huy, P. Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
03/07/2018
Ngày hết hạn:
17/08/2018

Tags

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Thị xã Thủ Dầu Một Tuyển Gấp Cơ khí Bình Dương

CÔNG TY TNHH ALWIN VIỆT NAM
  • Số nhân viên: 25-99
  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất hộp cung cấp giấy vệ sinh bằng nhựa các loại...

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>