• CÔNG TY TNHH ALWIN VIỆT NAM
  • Nhà xưởng số 1B, Lô CN6, KCN Kim Huy, P. Phú Tân , Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương, Việt Nam
  • Lương: Thương lượng
Kỹ Thuật Viên Sản Xuất Theo Ca

CÔNG TY TNHH ALWIN VIỆT NAM


Mô tả chi tiết công việc

* Thông tin tổng quát:
- Chức vụ: Kỹ Thuật Viên Sản Xuất theo ca
- Cấp trên giám sát: Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất
- Thời gian làm việc: Theo ca: Ca1:6h-14h, Ca 2:14h-22h, Ca3:22h-6h, Từ Thứ 2-Thứ 7
- Ngày nghỉ: Chủ nhật
* Trách nhiệm, mục tiêu công việc:
- Quản lý công việc sản xuất theo ca và chấm công.
- Theo dõi kế hoạch, sản lượng, phế phẩm và lỗi trong ca sản xuất.
- Tiếp nhận kế hoạch và cung cấp NVL cho các máy trong ca sản xuất.
- Xử lý các sự cố về máy móc khi có vấn đề xảy ra
- Thực hiện thay đổi Khuôn, cài đặt thông số mới cho máy
- Phát triền các hướng dẫn VH máy khi có yêu cầu
- Đề xuất/cải tiến máy móc, thiết bị để cải thiện hiệu xuất, downtime.
- Báo cáo sản lượng, phế phẩm và thời gian dừng máy trong ca
- Vận hành máy khi có yêu cầu
* Chi tiết công việc:
- Quản lý công việc sản xuất theo ca và chấm công.
+ Dựa trên số lượng nhân viên hiện có, bố trí, sắp xếp kế hoạch sản xuất, chấm công trong ca làm việc
- Theo dõi kế hoạch, sản lượng, phế phẩm và lỗi trong ca sản xuất.
+ Theo dõi tiến độ chạy máy để chuyển đổi sản phẩm mới.
+ Xử lý các lỗi về máy móc ảnh hưỏng đến lỗi sản phẩm gây phế phẩm cho sản xuất.
- Tiếp nhận kế hoạch và cung cấp NVL cho các máy trong ca sản xuất.
+ Dựa trên kế hoạch sản xuất, chuẩn bị NVL cho máy trước khi thay đổi khuôn mới. ( Sấy nhựa hoặc chuẩn bị khuôn…)
- Xử lý các sự cố về máy móc khi có vấn đề xảy ra
+ Khi có vấn đề về chất lượng hoặc sự cố về máy phải tiến hành chỉnh sửa để máy tiếp tục sản xuất
- Thực hiện thay đổi Khuôn, cài đặt thông số mới cho máy
+ Khi chạy đủ kế hoạch sản xuất, tiến hành thay đổi khuôn mới theo kế hoạch và cung cấp NVL cho máy
- Phát triền các hướng dẫn VH máy khi có yêu cầu
+ Phát triền các tài liệu hưóng dẫn cho nhân viên khi có yêu cầu
- Đề xuất/cải tiến máy móc, thiết bị để cải thiện hiệu xuất, downtime.
+ Đưa ra các đề xuất nhằm giảm thời gian dừng máy, tăng hiệu suất sử dụng
- Báo cáo hàng sản lượng, phế phẩm và thời gian dừng máy trong ca
+ Kết thúc ca làm việc, báo cáo sản lượng, thời gian dừng máy và phế phẩm trong ca
- Quản lý và chạy 1 máy trong quá trình sản xuất
+ Chạy và chỉnh sửa máy trong quá trình sản xuất
* Công việc hàng ngày
- 50% : Sản xuất thành phẩm và chỉnh máy
- 20% : Thay đổi NVL, Khuôn
- 15% : Quản lý sản xuất và chấm công
- 10% : Báo cáo sản xuất, TP, nguyên vật liệu và phế trong ca
- 5% : Phát triển các HD vận hành và tải liệu liên quan.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Yêu cầu về kỹ năng:
* Kỹ năng phải có:
- Biết vi tính văn phòng MS Office (Outlook, Word, Excel)
- Có bằng cấp kỹ thuật liên quan
- Trung thực, cẩn thận, chịu học hỏi, ý thức tuân thủ.
* Kỹ năng cần có:
- Có bằng cấp tối thiểu là sơ cấp trở lên
- Chịu làm ca và làm việc độc lập

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự
  • Địa chỉ: Nhà xưởng số 1B, Lô CN6, KCN Kim Huy, P. Phú Tân , Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
03/07/2018
Ngày hết hạn:
17/08/2018

Tags

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Thị xã Thủ Dầu Một Tuyển Gấp Cơ khí Bình Dương

CÔNG TY TNHH ALWIN VIỆT NAM
  • Số nhân viên: 25-99
  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất hộp cung cấp giấy vệ sinh bằng nhựa các loại...