Kỹ Sư Thủy Văn - Mô Hình Toán

Viện Kỹ Thuật Biển - Viện Khoa Học Thủy Lợi Việt Nam


Mô tả chi tiết công việc

- Thực hiện các đề tài khoa học, dự án trong lĩnh vực tài nguyên nước, đánh giá tác động môi trường, giám sát dự báo chất lượng nước, dự báo nguồn nước.
- Triển khai xây dựng các mô hình toán thủy lực, môi trường phục vụ các đề tài, dự án.
- Tính toán thủy văn, hải văn phục vụ thiết kế các công trình thủy lợi.
- Khảo sát khí tượng, thủy văn (dòng chảy, sóng, gió…): Đo đạc khảo sát tại hiện trường, chỉnh lý số liệu, lập báo cáo.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của đơn vị.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Có khả năng tổng hợp, phân tích kết quả từ các mô hình đã xây dựng để viết báo cáo.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng. (Word, Excel, Powerpoint)
- Sử dụng thành thạo một hoặc các phần mềm: Bộ phần mềm MIKE (hoặc phần mềm khác tương tự), NAM, ArcGis, Mapinfo, các phần mềm xử lý số liệu thủy văn.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc nộp trực tiếp tới công ty:

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • Địa chỉ: 658 Võ Văn Kiệt, Phường 1 , Quận 5 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
11/06/2019
Ngày hết hạn:
26/07/2019

Tags

Quận 5 Môi trường

Viện Kỹ Thuật Biển - Viện Khoa Học Thủy Lợi Việt Nam Logo

Viện Kỹ Thuật Biển - Viện Khoa Học Thủy Lợi Việt Nam
  • Số nhân viên: 25-99
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

Viện Kỹ thuật Biển được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 2008 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 06 tháng 11 năm 2008. Là thành viên của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện có chức năng nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo và hợp tác quốc tế, tư vấn và chuyển giao công nghệ về kỹ thuật biển, môi trường vùng ven biển, cửa sông và hải đảo trong phạm vi cả nước.
Phạm vi nghiên cứu của Viện:
- Nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ KH&CN về động lực học biển, công trình chỉnh trị, phòng chống lũ, lụt và giảm nhẹ thiên tai (vùng triều mạnh, cửa sông, ven biển và hải đảo), thủy lợi phục vụ thủy sản, cấp thoát nước, bảo vệ môi trường, ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thông tin KH&CN chuyên ngành; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh học, phát triển kinh tế biển, hải đảo và đới bờ.
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trên cơ sở kết quả nghiên cứu.
- Thiết kế xây dựng mô hình thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao và triển khai kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất, phát triển kinh tế biển.
- Tư vấn xây dựng trong lĩnh vực thủy lợi, công trình thủy, cấp thoát nước, bao gồm: lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, dự toán, khảo sát xây dựng về địa hình, địa chất, thủy hải văn và các vấn đề liên quan đến xây dựng; thẩm tra dự án, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án và giám định chất lượng công trình xây dựng về thủy lợi, thủy điện, thủy sản phù hợp với năng lực hành nghề xây dựng; tư vấn lập các dự án thiết kế quy hoạch (bao gồm cả các khu bảo tồn biển và nội địa), xây dựng quy trình quản lý và phát triển tài nguyên nước vùng ven biển; lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường - ĐTM; kiểm định chất lượng các thông số hóa - lý các thành phần môi trường, thí nghiệm thủy động lực học, công trình biển, cửa sông và hải đảo; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>