Kỹ Sư Thiết Kế Máy (công ty Nhật - không cần kinh | CareerLink.vn