KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHẤT NAM


Mô tả chi tiết công việc

* Mô tả khái quát chức trách và nhiệm vụ:
- Tổ chức và điều hành mọi hoạt động của phòng Kế toán Tài chính đảm bảo công việc kịp thời và hiệu quả;
- Chịu trách nghiệm trong hoạt động quyết toán thuế, các hoạt động kế toán của công ty liên quan với các tổ chức bên ngoài khác;
- Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, có hệ thống và chuyên nghiệp theo qui định của Công ty, của Pháp luật;
- Tổ chức hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán, bảo mật số liệu kế toán theo qui định của Công ty và qui định của Pháp luật;
- Thực hiện và tham mưu liên quan công tác Quản lý tài sản, CCDC của Công ty hiệu quả;
- Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc; Theo dõi và tham mưu cho Ban Giám đốc trong các công tác quản lý tài chính doanh nghiệp;
- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành.
- Phụ trách làm việc ngân hàng về vay và hỗ trợ các dự án của công ty, cân đối tài chính của Công ty;
- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Yêu cầu/tiêu chuẩn:
- Giới tính: Không yêu cầu;
- Kiến thức: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính doanh nghiệp;
- Có 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc tại vị trí Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp;
- Nắm vững qui định liên quan về Luật kế toán, thuế;
- Phẩm chất đạo đức: trung thực, cẩn thận;
- Kỹ năng mềm:
+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình khá
+ Kỹ năng thu thập thông tin, tổng hợp, báo cáo
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng sử dụng tốt excel, ứng dụng các hàm tính toán excel tốt; có khả năng đọc hiểu, giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

  • Tên liên hệ: PHÒNG HCNS - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHẤT NAM
  • Địa chỉ: 480, Đường 2/9, P Hòa Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
17/12/2018
Ngày hết hạn:
16/01/2019

Tags

Quận Hải Châu Tài chính Kế Toán Trưởng Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHẤT NAM Logo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHẤT NAM
  • Số nhân viên: 100-499
  • Tên liên hệ: PHÒNG HCNS - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHẤT NAM

Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam được thành lập vào cuối năm 2015. Hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư các dự án bất động sản....

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>