• CareerLink’s Client
  • Phòng 302, NK Building, 270-272 Cộng Hòa, P.13 Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lương: 1,600 USD - 2,000USD
Kế Toán Trưởng (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client


Mô tả chi tiết công việc

- Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ quy định kế toán -thống kê.

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và quy định Công ty.

- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

- Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

- Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.

* Làm việc tại Q9, Xe đón từ TPHCM.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học.

- Trình độ chuyên môn: Kế toán, tài chính hay kiểm toán.

- Bằng Kế toán trưởng.

- Tiếng Nhật giao tiếp, viết khá, N3 trở lên.

- Kinh nghiệm thực tế: 10 năm, có 05 năm kn làm việc ở vị trí Kế toán trưởng tại các công ty sản xuất.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:
    - Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ gởi hồ sơ trực tuyến, qua địa chỉ Email, hay trực tiếp liên hệ gặp Ms. Mai Hiền.
  • Tên liên hệ: Ms. Mai Hiền
  • Địa chỉ: Phòng 302, NK Building, 270-272 Cộng Hòa, P.13 Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Email liên hệ: maihien.le@careerlink.vn
  • Điện thoại liên lạc: 028 - 54342069
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Nhật
Ngày gởi:
12/06/2018
Ngày hết hạn:
12/07/2018

Tags

Tiếng Nhật Tiếng Anh Kế Toán Tài chính Kiểm toán Trưởng Phòng Quản lý Kế Toán Trưởng Công ty Nhật