• CareerLink’s Client
  • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lương: Thương lượng
Kế Toán Trưởng (Đức Hòa- Long An)

CareerLink’s Client


Mô tả chi tiết công việc

- Xây dựng, tổ chức và chuẩn hoá hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán.

- Quản trị dòng tiền, thiết lập dự toán, kế hoạch tài chính công ty.

- Tham mưu và hoạch định những quyết định tài chính ngắn hạn, dài hạn.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị về tài chính của đơn vị.

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong công tác hoạch định chiến lược về tài chính, trong việc phân tích tình hình kinh tế - tài chính của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách doanh nghiệp.

- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình.

- Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế tháng/quý/năm, và các báo cáo khác.

- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như cơ quan Thuế, Sở kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Hải quan… và các đối tác như Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp…

- Trực tiếp báo cáo HĐQT, Ban Lãnh đạo, Ban kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm.

- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản.

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện tổng kết kiểm kê cuối năm về tài sản, thành phẩm, hàng hóa tồn kho, ....

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

***Địa điểm làm việc: Cụm Công nghiệp Liên Hưng, Đức Hòa, Long An.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.

- Kinh nghiệm: 05 năm làm kế toán trưởng.

- Nghiệp vụ: nắm được cách hạch toán tất cả các loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh; Nắm vững các quy định về thuế, tài chính, và các chính sách chế độ khác hiện hành.

- Kỹ năng quản lý: giỏi.

- Kỹ năng văn phòng: Sử dụng Excel thành thạo, đặc biệt là sử dụng các tiện ích và hàm của excel.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: điềm đạm, kiên quyết và biết cách thuyết phục đối phương.

- Kỹ năng cá nhân: sáng tạo trong công việc, chọn được con đường đi ngắn nhất, hiệu quả nhất, nhiệt tình gắn bó với công việc, không ngại khó.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hay trực tiếp đến công ty

  • Tên liên hệ: Ms. Mai Hiền
  • Địa chỉ: Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Email liên hệ: maihien.le@careerlink.vn
  • Điện thoại liên lạc: 028 - 54342069
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
27/06/2019
Ngày hết hạn:
27/07/2019

Tags

Tiếng Anh Kế Toán Trưởng Huyện Đức Hòa Cụm Công nghiệp Liên Hưng