KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tập Đoàn Phúc Hoàng Ngọc


Mô tả chi tiết công việc

* Mục đích công việc:
- Xử lý và ghi chép các số liệu kế toán
- Tập hợp và lưu trữ hồ sơ kế toán
- Tập hợp và lên số liệu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
* Trách nhiệm chính
* Công nợ dự án
- Tập hợp, theo dõi hồ sơ liên quan đến các dự án theo phân công nhiệm vụ;
- Lập bản theo dõi chi phí đầu tư, phân tách theo từng hạng mục thi công. Đảm bảo công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo. Định kỳ phân tích tình hình triển khai các dự án, có báo cáo cảnh báo khi phát hiện các khoản chi phí vượt dự toán.
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, thực hiện thủ tục thanh toán cho các nhà thầu.
- Hỗ trợ số liệu liên quan đến công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục công trình.
- Cuối thánh/quý/năm lập đối chiếu công nợ với khách hàng
- Hàng tuần/tháng/quý/năm lập báo cáo cho KTT, Ban giám đốc chi tiết công nợ phải thu, phải trả của toàn Công ty khi có yêu cầu
- Đề xuất các khoản công nợ cần thanh toán liên quan đến hoạt động tài chính kế toán trong kế hoạch tài chính tháng
* Thuế
- Làm báo cáo thuế VAT, TNDN, TNCN theo quy định
* Kế toán vật tư - sản phẩm - hàng hoá - tiêu thụ :
- Theo dõi tình hình nhập –xuất – tồn kho vật tư, sản phẩm, hàng hoá về mặt số lượng và giá trị tại các kho của công ty.
- Định kỳ phải đối chiếu số lượng với thủ kho và lập bảng tổng hợp nhập- xuất – tồn kho sản phẩn, vật tư, hàng hoá vào cuối tháng.
- Theo dõi tình hình tăng, giảm, tồn kho các loại vật tư.
- Theo dõi số lượng hàng hoá, sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã được xác định tiêu thụ.
- Doanh thu phải đựợc theo dõi chi tiết cho từng loại hình kinh doanh kể cả doanh thu bán hàng nội bộ. Trong từng loại doanh thu phải chi tiết cho từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ nhằm phục vụ cho việc xác định đầy đủ, chính xác kết qủa kinh doanh theo yêu cầu quản lý tài chính và lập báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh của công ty.
* Kiểm tra số liệu và lập báo cáo tài chính
- Hỗ trợ, hướng dẫn các nhân viên kế toán khác về các nghiệp vụ kế toán phát sinh, giải đáp các thắc mắc khi có vấn đề xảy ra, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Chịu trách nhiệm lên số liệu báo cáo tài chính theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.
- Hỗ trợ phòng tài chính trong việc lập báo cáo phục vụ các công việc chuyên môn của phòng tài chính.
* Tài chính
- Hỗ trợ lập kế hoạch tài chính tuần, tháng
- Quản lý và đề xuất dòng tiền thu chi của Công ty
- Hỗ trợ phòng tài chính trong công tác lập và bổ sung hồ sơ giải ngân.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Trình độ/Bằng cấp: Cử nhân kinh tế
- Kinh nghiệm: Trên 5 năm
* Kỹ năng /Kiến thức:
- Có năng lực chuyên môn
- Thành thạo tin học văn phòng
- Cẩn thận, trung thực
- Khả năng giao tiếp, ứng xử
- Khả năng phân tích, tổng hợp

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file trên CAREERLINK hoặc trực tiếp đến tại công ty.

  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự
  • Địa chỉ: 37 Đỗ Xuân Cát , Quận Hải Châu , Đà Nẵng, Việt Nam
  • Điện thoại liên lạc: Ms Phương : 0936 456 529
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
04/11/2020
Ngày hết hạn:
04/12/2020

Tags

Kế Toán Quận Hải Châu Kế toán tổng hợp

Tập Đoàn Phúc Hoàng Ngọc Logo

Tập Đoàn Phúc Hoàng Ngọc
  • Số nhân viên: 100-499
  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Là công ty có hơn 12 năm trong lĩnh vực Kinh doanh & Đầu tư Bất động sản;
Quy hoạch đô thị; Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng và Chủ đầu tư.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>