Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại - Dịch Vụ 55


Mô tả chi tiết công việc

- Cập nhật dữ liệu kế toán, kê khai, lập báo cáo thuế háng tháng, hàng quý, hàng năm.
- Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo quy in của nhà nước và công ty.
- Lập, in báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản, báo cáo dòng tiền theo đúng quy định.
- Hướng dẫn các nghiệp vụ cho các phần hành kế toán khác trong công tác xử lý số liệu, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra, hiệu chỉnh nghiệp vụ cho các kế toán viên nắm rõ cách thức hạch toán đối với các phát sinh mới về nghiệp vụ hạch toán kế toaán.
- Cung cấp số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban giám đốc khi được yêu cầu.
- Thực hiện công tác quyết toán thuế hàng năm.
- Thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ năng lực tài chính dự thầu.
- Tổng hợp, trình kế hoạch tài chính hàng tuần, tháng, quý, năm.
- Thực hiện công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, báo cáo đảm bảo an toàn, bảo mật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Tốt nghiệp đại học Kinh tế chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Nắm vững các quy định và chế độ kế toán, thuế.
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Chịu được áp lực, kỹ năng phân tích, báo cáo.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, email hay trực tiếp đến công ty

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • Địa chỉ: 89 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu 1 , Quận Hải Châu , Đà Nẵng, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
11/07/2019
Ngày hết hạn:
10/08/2019

Tags

Quận Hải Châu Kế toán tổng hợp