• AZ STAFF VN CO.,LTD
  • Phuong Tower.2F,31C Ly Tu Trong, Ben Nghe Ward , Quận 1 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lương: Thương lượng
KẾ TOÁN TỔNG HỢP (12,000,000-15,000,000) - TIẾNG ANH/NHẬT - NHÀ BÈ

AZ STAFF VN CO.,LTD


Mô tả chi tiết công việc

- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thu, phải trả, tài sản cố định, doanh thu, chi phí, thuế...

- Thực hiện các bút toán tổng hợp cuối kỳ: Phân bổ chi phí trả trước, khấu hao TSCĐ, trích trước chi phí, chi phí liên quan đến lương, bảo hiểm bắt buộc, phân bổ chi phí sản xuất, kết chuyển cuối kì.

- Kiểm tra sự cân đối, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Theo dõi, kiểm tra và lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm và báo cáo lãi lỗ cho từng hoạt động của công ty ( sản xuất gia công, lắp ráp, thiết kế, thương mại, hoa hồng môi giới)

- Lập báo cáo thuế: GTGT, TNCN, TNDN, thuế NTNN ( nếu phát sinh) hàng tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

- Lập và theo dõi ngân sách hàng tháng, quý, năm.

- Lập hồ sơ quyết toán, hoàn thuế: GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng, quý, năm hoặc khi có phat sinh.

- Đối ứng, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có phát sinh hoặc khi có yêu cầu.

- Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, chỉ thị của kế toán trưởng và ban giám đốc công ty.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Nữ, Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tài chính, kế toán.

- Kinh nghiệm kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất, thương mại 3 năm trở lên.

- Biết tiếng Nhật là 1 lợi thế.

- Kỹ năng đọc hiểu báo cáo tài chính, kỹ năng xử lý hồ sơ, chứng từ kế toán.

- Thành thạo excel trong việc tổng hợp số liệu, báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ, tính giá thành sản xuất.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc email:

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • Địa chỉ: Phuong Tower.2F,31C Ly Tu Trong, Ben Nghe Ward , Quận 1 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
17/09/2020
Ngày hết hạn:
17/10/2020

Tags

Tiếng Anh Sản Xuất Huyện Nhà Bè Kế toán tổng hợp Tiếng Nhật tương đương N3