Kế Toán Bán Hàng - CÔNG TY CP THỜI TRANG SIXDO, Hà | CareerLink.vn