IT Support

PIXOFT DIGITAL MEDIA SERVICES CO.,LTD


Mô tả chi tiết công việc

- Administration, monitoring system operations: routers, switches, servers, camera .../  Quản trị, giám sát hoạt động của hệ thống: bộ định tuyến, chuyển mạch, máy chủ, camera ...

- Administering, exploiting tools for monitoring activities and warning incidents/ Quản trị, khai thác các công cụ để theo dõi các hoạt động và cảnh báo sự cố

- Operate and monitor the compliance of the security policy system/ Vận hành và giám sát việc tuân thủ của hệ thống chính sách bảo mật

- Operate, ensure the operation of LAN, WAN, wifi,camera/ Vận hành, đảm bảo hoạt động của mạng LAN, WAN, wifi, camera 

- Perform backup backup router configuration, switch, firewall/ Thực hiện sao lưu cấu hình bộ định tuyến, chuyển đổi, tường lửa

- Report and solve problems arising within the scope of work assigned/ Thực hiện báo cáo và giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi công việc được giao

- Configure the network connection policies & security information required by the relevant department.

- Manage the allocation and use of network resources, IP address, VLAN ... to optimize the operation/ Quản lý việc phân bổ và sử dụng tài nguyên mạng, địa chỉ IP, Vlan ... để tối ưu hóa hoạt động

- Deploying, upgrading, extending, replacing network devices, routers, switches, firewalls .. at the Office/ Triển khai, nâng cấp, mở rộng, thay thế các thiết bị mạng, bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch, tường lửa .. tại nhà máy

- Working onsite/ Làm việc tại văn phòng 

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

Benefit:

- Food provided/ Hỗ trợ thức ăn. 

- Room provided/ Hỗ trợ chỗ ở. 

- Passport/Visa Fees paid/ Hỗ trợ chi phí làm thủ tục hộ chiếu/ Visa. 

- Holidays with Paid Salary every month (Travelling expenses provided)/ Hưởng lương vào các ngày nghỉ hàng tháng (Chi phí đi lại sẽ được hỗ trợ). 

- Dynamic working environment, get promoted as your equivalent ability/ Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến phù hợp với năng lực. 

- Get others bonus according to Company's policy/ Được thưởng thêm hoa hồng theo chính sác phúc lợi của Công ty. 

Requirement:
- College graduate - IT/ Telecommunication/ Mathematics or ohters related filed/ Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành IT/ Viễn Thông/ Toán học hoặc các ngành liê quan khác.  

- Experience: ≥ 1 years in equivalent position/ Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 

- Understand the operation of network equipment router / switch network security systems firewall / antivirus/ Hiểu hoạt động của bộ định tuyến / bộ chuyển đổi hệ thống an ninh mạng tường lửa / diệt virus.

- Experienced in administration & operation of LAN / WAN, Wifi, VPN & Internet connection solutions for large enterprises/ Có kinh nghiệm trong quản trị và vận hành các giải pháp kết nối LAN / WAN, Wifi, VPN & Internet cho các doanh nghiệp lớn.

- Excellent verbal and written Chinese or English/ Thành thạo kỹ năng nghe nói và viết Tiếng Trung hoặc tiếng Anh

- System Analysis & Database Analysis/ Kỹ năng Phân tích hệ thống và Data.

Problem-solving Skills/ Kỹ năng giải quyết vấn đề. 

- Integrity, Responsibility and honest at work/ Thái độ chính trực, trách nhiệm và trung thực trong công việc. 

- Work oversea/ Làm việc tại nước ngoài. 

 

 

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Please send your application by online, email or direct to:

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • Địa chỉ: 360 C Bến Vân Đồn, Phường 1 , Quận 4 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
02/05/2019
Ngày hết hạn:
01/06/2019

Tags

Quản trị mạng Quận 4 Nhân viên IT

PIXOFT DIGITAL MEDIA SERVICES CO.,LTD
  • Số nhân viên: 25-99
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

PIXOFT DIGITAL MEDIA SERVICES CO.,LTD chuyên lập kế hoạch và mở rộng Marketing truyền thông cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực.

We are a media company that specialize in planning and executing marketing and social media marketing campaigns. 
Currently, due to expanding market demand, we are looking for candidates who are truly serious and suitable to work in our company.