• Taekwang Vina Industrial
  • Số 8, Đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
  • Lương: 400 USD - 800USD
IT Software Developer

Taekwang Vina Industrial


Mô tả chi tiết công việc

* General Discription:
IT Software Developer:
- Join as a team member of new Human Capital Management (HCM) system project.
- Develop and customize program for human related areas. The program provides the MVC software architectural pattern, and written in Java and JSP.
- This position operates under some supervision, but is mostly independent.
- This position is able to work autonomously in his or her assignments, but can also work in a team environment.
* Responsibility:
- Design and develop HCM software according to new requirements.
- Modify and enhance existing software to incorporate new functionality, fix bugs and optimize performance.
- Help reproduce and simplify ways to reproduce defects (bugs).
- Provide status reports to team members.
- Make documents about related develop and/or user-manual
- Perform special projects or assignments as required.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Education & experience:
- Bachelor's degree or higher in Software Engineering or Computer Science.
- Has more than 02 years of experience in programming Java Web Service and JSP.
- Has experience in programming Human Resources related softwares is a plus
* Knowledge:
- Has good knowledge and experience with MVC software architectural pattern.
- Has good knowledge and experience with PL/SQL
- Has knowledge and experience with Javascript, jQuery, AJAX, HTML, XML, CSS.
- Strong background in Object Oriented analysis and design is a plus
- Has knowledge and experience with Spring, eClipse, SVN
* Skills:
- Good software development skills and practices, including requirements engineering and writing design documents is a plus
- Good team work skills and self-studies and learns new technology is a plus
- Good English writing, speaking and listening skills
- Basic Korean communication is a plus
* Attitude:
- Schedule Adherence
- Responsibility
- Deligent
- Sociability
- Honesty

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Please send your application by online, email or direct to

  • Tên liên hệ: Taekwang Vina Industrial
  • Địa chỉ: Số 8, Đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
22/01/2018
Ngày hết hạn:
21/02/2018

Tags

Thành phố Biên Hoà Phần mềm Đồng Nai HCM

Taekwang Vina Industrial
  • Số nhân viên: 20,000-49,999
  • Tên liên hệ: Taekwang Vina Industrial

Công ty Taewang vina là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc, Công ty có vốn đầu tư 100% Hàn Quốc. Lĩnh vực sản xuất giày Thể thao thương hiệu Nike.

Công ty có hơn 26,000 CB-CNV, hiện nay công ty có 3 chi nhánh tại Biên Hòa, Đồng nai, một chi nhánh Mỹ Tho, Tiền Giang, một chi nhánh ở Mộc Bài, Tây Ninh.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi tốt. CB-CNV được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định cùa nhà nước về Bảo hiểm, có xe đưa rước cho người lao động ở xa, hỗ trợ ăn sáng tại công ty

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>