• Fashion Garments 2 Co. Ltd.
 • Street No 13A, Bien Hoa Industrial Zone 2 , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam
 • Lương: Thương lượng
IE OFFICER-NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CHUYỀN MAY-Biên Hòa 2, Đồng Nai

Fashion Garments 2 Co. Ltd.


Mô tả chi tiết công việc

* Feeding line
- Rải chuyền
* Study sample
- Nghiên cứu mẫu
* Coordinate with maintenance team to adjust m/c ready before feeding line
- Cùng với bộ phận bảo trì chỉnh máy sẵn sàng trước khi rải chuyền
* Make pattern for bulk production.
- Làm rập cho sản xuất đại trà.
* Training worker before feed line
- Đào tạo công nhân trước khi rải chuyền
* Make report (line feeding, check time…)
- Làm báo cáo ( hiệu suất rải chuyền, kiểm tra thời gian)
* Follow up /balance /improve line
- Theo dõi, cân đối và cải thiện chuyền may
* Prepare worker skill report
- Làm báo cáo tay nghề công nhân
* Check pattern before pattern is issued for bulk Production
- Kiểm tra rập trước khi cấp phát cho sản xuất đại trà
* Check thread code and basic trim card
- Kiểm tra mã chỉ và bảng màu
* Check components before feeding the lines
- Kiểm tra bán thành phẩm trước khi lên chuyền

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- 0-1 year experience in Garments Technology.
- Communication and Negotiation Skills
- Time management
- Team work
- Ability to work under high pressure
- Problem solving Skills

Mô tả

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Please send your application by online, email or direct to

  - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, qua email hoặc trực tiếp đến tại công ty.

 • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
 • Địa chỉ: Street No 13A, Bien Hoa Industrial Zone 2 , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
15/09/2020
Ngày hết hạn:
15/10/2020

Tags

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật May Mặc Đồng Nai work study Kỹ thuật may may mặc thời trang

Fashion Garments 2 Co. Ltd. Logo

Fashion Garments 2 Co. Ltd.
 • Số nhân viên: 5,000-9,999
 • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

Fashion Garments Co., Ltd is one of the pioneering apparel exporters in Vietnam. We are a 100% foreign Investment Company established in 1994 and since then has expanded to 4 locations in Dong Nai Province and 1 factory in Quang Nam Province with more than 8500 employees.

With our mission “HAPPY CUSTOMERS, HAPPY EMPLOYEES”, we are always to committee to satisfy our customer’s expectations as well as gear all Operational process to align to our Mission.

The more business development is expanding, the more talent workforce we are attracting. Fashion Garments not only offers its employees working opportunity to work in an international and professional working environment, but also offers its employees stable career path with attractive benefits. Joining the Fashion Garment team means you have a commitment to excellence as well as opportunity to shape your career with us to fulfill your professional goals.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>