HR Intership

Công Ty TNHH Sapporo Việt Nam


Mô tả chi tiết công việc

* Support for HR department, including:
- CV searching, screening, shortlisting and interview arranging
- Manage candidate list
- Check attendance record to support payroll
- Receive and check insurance document from employees
- Make payment request for arisen cost in department
- Full time working from Mon – Fri (8:00 – 17:00, lunch break 12:00 – 13:00)
---------------------------------------
* Hỗ trợ các công việc của phòng Nhân sự, bao gồm:
- Tìm kiếm hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn
- Quản lý dữ liệu ứng viên (lập danh sách và theo dõi danh sách ứng viên)
- Kiểm tra bảng chấm công để hỗ trợ tính lương nhân viên
- Nhận và kiểm tra các hồ sơ chế độ bảo hiểm của nhân viên
- Lập hồ sơ thanh toán các chi phí phát sinh
- Các công việc khác (nếu có phát sinh)
- Làm toàn thời gian từ thứ 2 – thứ 6 (8h-17h, nghỉ trưa từ 12h-13h)

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Computer skill: MS Word, Excel, Power Point
- English: Writing, Reading
- Hard working, willing to learn and can work independently
- Female
- Undergradute
--------------------------------------------
- Sử dụng tốt các kỹ năng vi tính (Word, Excel, Power point)
- Kỹ năng viết và đọc hiểu tiếng Anh
- Chăm chỉ, ham học hỏi và có tinh thần tự giác trong công việc
- Nữ
- Sinh viên thực tập

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Please send your application by online, email or direct to:

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự - Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
  • Địa chỉ: Tầng 17, Tòa Nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng , Quận 1 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
26/07/2018
Ngày hết hạn:
25/08/2018

Tags

Thực tập Nhân sự HR HR internship

Công Ty TNHH Sapporo Việt Nam Logo

Công Ty TNHH Sapporo Việt Nam
  • Số nhân viên: 100-499
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự - Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Founded in 2010, Sapporo Vietnam Ltd. is the first Japanese brewer entering Vietnam market. Following a long-term growth strategy, on September 11th 2015, Sapporo Group officially acquired the entire 29% stake of VINATABA, making Sapporo Vietnam Ltd. a 100% Japanese company. This is a milestone that motivates Sapporo to continue to expand and grow stronger in the long term in Vietnam’s tremendously potential market.

 

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>