Hotel Nikko Hai Phong

Housekeeping Manager/ Quản Lý Buồng Phòng

Hotel Nikko Hai Phong

Quận Lê Chân, Hải Phòng
Thương lượng MONTH
2 - 5 năm kinh nghiệm
Ngày đăng tuyển 17-03-2023
|
Hết hạn trong: 18 Ngày tới
Mô tả công việc

- Should have an eye for detail and the ability to effectively deal with guests, other departments and housekeeping staff.
 Nên có một cái nhìn chi tiết và khả năng giao dịch hiệu quả với khách, các bộ phận khác và nhân viên trong bộ phận.
- Obtains list of vacant rooms to be cleaned immediately and list of prospective checkouts or discharges in order to prepare work assignments.
 Có danh sách phòng trống cần được dọn ngay và danh sách các phòng sắp và đã trả để chuẩn bị phân công công việc.
- Assigns team members their duties, and inspects work for conformance to prescribed standards of cleanliness.
Phân công thành viên nhóm thực hiện nhiệm vụ của họ và kiểm tra chất lượng công việc cho phù hợp với chất lượng tiêu chuẩn vệ sinh.
- Prepares and distributes the Room assignment sheet and floor keys to Room Attendants.
Chuẩn bị và phát bản phân công công việc và chìa khóa tầng cho nhân viên dọn buồng.
- Maintain clear and efficient communication and coordination with the Front Office and other departments.
Duy trì liên lạc và phối hợp với bộ phận Lễ tân cũng như các bộ phận khác một cách rõ ràng và hiệu quả.
- Schedules the cleaning of the room carpets, upholstery, and draperies as needed, along with deep cleaning projects and window cleaning as necessary.
Lập kế hoạch vệ sinh thảm, các đồ bọc vải và rèm trong phòng theo yêu cầu, kết hợp với các dự án làm sạch sâu và vệ sinh cửa sổ khi cần thiết.
- Schedules cleaning for lobby area, public restrooms, telephone areas, hallways, entrances, elevators.
Lên kế hoạch vệ sinh các khu vực sảnh, các phòng vệ sinh công cộng, khu vực điện thoại, hàng lang, thang máy…
- Schedules periodic major cleaning projects including carpet shampooing, cleaning of walls and baseboards, cleaning of windows, elevator doors and tracks.
Lên kế hoạch cho các dự án làm sạch lớn định kỳ bao gồm giặt thảm, làm sạch tường và ván chân tường, làm sạch cửa sổ, cửa thang máy và đường ray.
- Schedules cleaning of all meeting room after a completed function. Schedules deep cleaning of all meeting rooms on periodic basis including carpet shampooing, cleaning of walls and baseboards, cleaning of windows, etc.
Lên kế hoạch vệ sinh tất cả các phòng họp sau khi kết thúc hội nghị, hội thảo. Lên kế hoạch vệ sinh sâu tất cả các phòng họp định kỳ bao gồm giặt thảm, vệ sinh tường, ván chân tường và cửa sổ.
- Inventories cleaning supplies & linen stock to ensure adequate supplies.
Kiểm kê số lượng dụng cụ vệ sinh và đồ vải tồn kho để đảm bảo có đủ hàng cung cấp.
- Provides support to the Executive Housekeeper in all areas of Housekeeping operation, such as staff training, coaching, counselling and also enforces to the standard operating procedures.
 Hỗ trợ cho Trưởng bộ phận trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Housekeeping như đào tạo nhân viên, huấn luyện, tư vấn và cũng thực thi các quy trình vận hành tiêu chuẩn của.
- Confirm all housekeeping staff members have arrived or find substitutes for absent employees.
Xác nhận tất cả các nhân viên dọn phòng đã đến hoặc tìm người thay thế cho nhân viên vắng mặt.
- Maintain high quality of housekeeping standards in: 1) the guest rooms 2) lost and found procedures and 3) public area.
Duy trì chất lượng cao của tiêu chuẩn vệ sinh tại: 1) phòng khách 2) các thủ tục bị mất và tìm thấy 3) khu vực công cộng.
- Prepares store requisition, purchase other supplies and equipment, also monitor par stock on all housekeeping guest supplies and linens.
Chuẩn bị yêu cầu lấy hàng từ kho, mua các trang thiết bị và các đồ cung cấp cho bộ phận, đồng thời kiểm tra số lượng hàng dự trữ cho tất cả các đồ cung cấp cho khách và đồ vải.

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

* Education/ Trình độ học vấn:
- Hotel management diploma or equivalent. Read and understand instructions, safety rules, etc. Write reports with proper format, punctuation, spelling, and grammar. Speak with correct English and well-modulated voice.
 Có bằng tốt nghiệp quản lý khách sạn hoặc tương đương. Đọc và hiểu các hướng dẫn, quy tắc an toàn, vv Viết báo cáo với định dạng, dấu câu, chính tả và ngữ pháp phù hợp. Nói tiếng Anh chính xác và giọng nói được điều chế tốt.
* Experience/ Kinh nghiệm:
- Minimum 2 years housekeeping experience in a supervisory capacity, 2 years line level experience in all aspects of the Housekeeping department.
 Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong việc giám sát buồng phòng, 2 năm kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực của bộ phận Buồng phòng.

Mô tả
Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Quản lý / Trưởng phòng
Học vấn
Cử nhân
Giới tính
Nam / Nữ
Tuổi
Dưới 40
Ngành nghề
Thông tin liên hệ
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • No.1 Road 1, Waterfront City Project, Vinh Niem Ward , Quận Lê Chân , Hải Phòng , Viet Nam
  • - Please send your application by online, mail or direct to

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

Nhận hồ sơ bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh

Về công ty
Hotel Nikko Hai Phong
100 - 499 nhân viên
Liên hệ: Phòng Nhân Sự

Hotel Nikko Hai Phong will be managed by one of the major Japanese international hotel chain Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. under the brand of Nikko Hotels International.

Hotel Nikko Hai Phong will be located within Waterfront City, a coastal district under development. The hotel rooms are ranked into 03 main classes with area ranges from 33m2 to 102m2. In addition, the Hotel shall operate 3 outlets of Japanese Dining, All-day Dining and Bar facilities as well.

 

Khách sạn Nikko Hải Phòng được quản lý bởi một trong những chuỗi khách sạn quốc tế lớn của Nhật Bản là Công ty TNHH Quản lý Khách sạn Okura Nikko với thương hiệu Nikko Hotels International.

Khách sạn Nikko Hải Phòng tọa lạc tại khu Đô thị ven sông Lạch Tray, một khu vực đang phát triển mạnh mẽ. Các hạng phòng của Khách sạn được phân thành 03 hạng chính với diện tích từ 33m2 đến 102m2. Ngoài ra, Khách sạn cũng có Nhà hàng Nhật Bản, Nhà hàng Ẩm thực quốc tế và Bar để phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng.

Chia sẻ