• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN
 • Sảnh tầng 1, Ban Nhân lực, Tòa nhà VCN, đường A1, KĐT Vĩnh Điềm Trung , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa, Việt Nam
 • Lương: Hơn 20,000,000VNĐ
HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG MẦM NON CANADA MAPLEBEAR VCN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN


Mô tả chi tiết công việc

I.      Vị trí tuyển dụng: Hiệu trưởng                           Số lượng: 01

II.      Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm quản lý/điều hành toàn bộ hoạt động diễn ra trongTrường mầm non Canada MapleBear VCN theo quy định và yêu cầu của các ngành/cơ quan quản lý cũng như yêu cầu riêng của Công ty.

- Quản lý/ điều hành trực tiếp, xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Trường mầm non Canada MapleBear VCN nhằm phát huy tối đa hiệu quả làm việc của Trường.

- Chịu trách nhiệm về cam kết chất lượng và định hướng chiến lược phát triển.

- Cán bộ lãnh đạo (CBLĐ) khi triển khai công việc cần tuân thủ, đảm bảo thực hiện đủ 6 việc sau: Tổ chức, triển khai, hỗ trợ (làm hộ), kiểm soát, đánh giá và thanh tra.

1.      Hoạch định chiến lược và Quản lý nhân sự

- Hoạch định và định hướng phát triển chiến lược, mục tiêu, kế hoạch của Trường dựa trên chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng nội dung cho các chương trình truyền thông/tiếp thị.

- Giải thích với giáo viên về các chính sách, quy trình qui phạm giáo dục và mục tiêu kỳ vọng mỗi kỳ.

- Lên kế hoạch và tổ chức đào tạo để nâng cao kỹ năng giảng dạy, quản lý lớp học của giáo viên và năng lực chuyên môn của giáo viên.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên.

- Xây dựng văn hóa nhà trường cho các giáo viên/ nhân viên theo định hướng của Công ty.

2.      Quản lý giáo dục, vận hànhvà đào tạo

a.      Hỗ trợ đào tạo

- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy và hỗ trợ nội dung. Kiểm tra thư/mail hàng ngày.

- Đào tạo và huấn luyện giáo viên. Giám sát quá trình đào tạo giáo viên. Dự giờ và đánh giá giáo viên (KPI)

- Tham gia đánh giá chương trình đào tạo và ghi nhận, khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên.

- Theo dõi việc thực hiện các cam kết sau đào tạo theo chính sách của Công ty.

- Đảm bảo giáo viên được trang bị các kiến thức căn bản về chuyên môn và kỹ năng mềm để thực hiện tốt công việc giảng dạy; tổ chức định hướng, đào tạo hội nhập cho giáo viên mới.

- Báo cáo cho Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Điều hành để có thêm nguồn lực và hỗ trợ khi cần thiết.

b.      Hành chính và vận hành

- Quản lý và tổ chức sử dụng hệ thống thông tin/hồ sơ/sổ sách trường học theo đúng qui định, tổ chức thực hiện và kiểm soát phần mềm quản lý học sinh.

- Quản lý chất lượng các dịch vụ học đường: bán trú, bếp ăn, xe bus, đồng phục, ngoại khóa, dã ngoại, an ninh an toàn trường học…

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, quy chế, chính sách… trong nhà trường.

- Kiểm soát bộ nhận diện thương hiệu của trường.

- Tổ chức các buổi họp tuần với giáo viên. Chuẩn bị và hoàn thiện các kế hoạch dã ngoại và sự kiện cho học sinh hàng tháng.

- Kiểm tra và ký các Báo cáo hoạt động/học tập của học sinh hàng tuần.

- Hỗ trợ phiên dịch và điều phối giáo viên cho các buổi gặp gỡ, tư vấn và họp phụ huynh.

- Chỉ đạo và hướng dẫn nhu cầu tuyển sinh: sắp xếp lớp, dinh dưỡng, thông tin cho phụ huynh, quy trình cần chuẩn bị cho ngày đầu bé đi học, …

- Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra việc giao nhận và chất lượng thức ăn hằng ngày. Kiểm soát chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ.

- Tổ chức môi trường, nhóm, lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ. Đảm bảo thực hiện đúng qui định chế độ học tập, sinh hoạt, ăn, ngủ của trẻ trong từng lớp.

- Giám sát toàn bộ qui trình vận hành hoạt động và đào tạo. Phê duyệt chi phí chương trình, đề xuất/yêu cầu mua học liệu/giáo cụ giảng dạy và cân bằng giữa ngân sách và ngân quỹ.

- Phối hợp với Giám đốc điều hành để đảm bảo nhu cầu tuyển sinh và chính sách được thống nhất.

- Hoàn thành các công việc được phân công bởi Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Điều hành.

c.       Pháp chế và Thanh tra giáo dục

- Tổ chức, triển khai, hỗ trợ, kiểm soát, đánh giá và thanh tra các công việc của từng bộ phận toàn Trường để đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ.

- Lên kế hoạch, tổ chức và phân công công việc cho đội ngũ giáo viên để chuẩn bị cho việc kiểm tra/thanh tra Trường.

- Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức việc thanh kiểm tra chuyên sâu/toàn diện đối với các hoạt động trong cơ sở của mình.

- Thẩm định và phê duyệt đề xuất các quyết định khen thưởng - kỷ luật theo thẩm quyền.

- Tổng hợp báo cáo Giám đốc điều hành để cập nhật vào kỷ yếu những lỗi vi phạm nghiêm trọng hoặc có giá trị giáo dục/cảnh báo lớn.

- Định kỳ tổ chức việc đánh giá công tác thanh tra để kịp thời có các điều chỉnh/chấn chỉnh.

 d.      Quản lý tài sản và quản trị rủi ro

- Quản lý Ngân sách: Tổ chức, triển khai, kiểm soát, đánh giá và thanh tra việc lập, thực hiện ngân sách trong lĩnh vực mình phụ trách.

- Quản lý tài sản trong phạm vi mình phụ trách, đảm bảo tuân thủ theo các quy định quản lý tài sản do Công ty ban hành.

- Mua sắm tài sản, đảm bảo đúng trong phạm vi ngân sách được duyệt, đúng thời điểm cần thiết, có hiệu quả cao nhất.

- Kiểm soát chặt chẽ việc đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và an toàn tài sản của toàn Trường.

3.      Tuyển dụng

- Hỗ trợ HR trong quá trình tuyển dụng và đào tạo các vị trí của chương trình Maple Bear tại trường: giáo viên nước ngoài, giáo viên tiếng anh, giáo viên mầm non,...

- Tổ chức đánh giá và xếp bậc CBNV/giáo viên và hỗ trợ lộ trình phát triển từng cá nhân.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

- Liên tục cập nhật những thay đổi của các chính sách của Nhà nước, các chương trình, xu hướng phát triển nguồn nhân lực. Tư vấn, tham mưu cho Ban TGĐ trong việc quản lý, triển khai những chính sách, quy chế, quản lý nhân sự.

4.         Truyền thông và đối ngoại

- Tổ chức thực hiện công tác truyền thông nội bộ đến CBNV/giáo viên.

- Xử lý thông tin khiếu nại, thắc mắc của PHHS tại các nhà trường và tổ chức thực hiện công tác truyền thông đến PHHS.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan hữu quan, các đối tác quan trọng.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1.       Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn chuyên ngành mầm non.

- Có chứng chỉ hiệu trưởng mầm non.

2.       Kiến thức:

- Có tầm nhìn, khả năng xây dựng chiến lược, phát triển giáo dục – đào tạo.

- Am hiểu thị trường và pháp luật liên quan đến hoạt động giáo dục – đào tạo.

3.       Kinh nghiệm

- 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng hoặc quản lý trường mầm non, trường học hoặc trung tâm giáo dục dành cho trẻ em. Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí hiệu trưởng, hiệu phó trường quốc tế.

4.       Kỹ năng

- Khả năng quản lý, điều hành nhiều chương trình và dự án cùng một lúc

- Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên, với khả năng tổ chức các cuộc họp, sử dụng nhân sự hiệu quả để hoàn thành các công việc của trường.

- Giọng nói rõ ràng, truyền cảm, không nói giọng địa phương.

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề, xử lý mâu thuẫn.

- Khả năng gắn kết giáo viên, phát triển nhân tài

- Tiên phong, sáng tạo, bản lĩnh, công bằng, chủ động giải quyết công việc với tinh thần phục vụ cao.

- Chu đáo, cẩn thận, tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt.

- Trung thực, yêu trẻ, có kĩ năng giao tiếp và truyền đạt thuyết phục

- Tinh thần trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc trong công việc, phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán và khả năng chịu áp lực cao.

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (MS windows, Excel, MS Office,…).

- Ưu tiên kỹ năng tiếng Anh tốt (Nghe, nói, đọc, viết).

LƯƠNG & PHÚC LỢI:

- Mức lương: từ 20.000.000 đồng, tùy vào năng lực và kinh nghiệm.

- Được hưởng đầy đủ BHXH & BHYT theo quy định luật lao động về bảo hiểm tại VN & Lương tháng 13+14.

- Bảo hiểm sức khoẻ Liberty.

- Tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, nghỉ phép hàng năm.

- Tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn hàng năm.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

- Chính sách đãi ngộ khi có con theo học tại trường.

Mô tả

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hay trực tiếp đến tại công ty

  YÊU CẦU HỒ SƠ:

  - Đơn xin việc làm (Viết tay)

  - CV mô tả kinh nghiệm làm việc

  - Bản sao hộ khẩu, CMND

  - Bằng đại học, bảng điểm (bắt buộc) và các chứng chỉ có liên quan (nếu có)

  - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (không quá 6 tháng)

  - Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế (không quá 6 tháng).

 • Tên liên hệ: Ms Tú (SĐT: 096 818 0650)
 • Địa chỉ: Sảnh tầng 1, Ban Nhân lực, Tòa nhà VCN, đường A1, KĐT Vĩnh Điềm Trung , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
22/10/2019
Ngày hết hạn:
21/11/2019

Tags

Nha Trang Giáo dục Hiệu trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN Logo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN
 • Số nhân viên: 100-499
 • Tên liên hệ: Ms Tú (SĐT: 096 818 0650)

Được thành lập từ ngày 05/05/2006, đến nay Công ty cổ phần Đầu Tư VCN đã có hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành. Hơn 10 năm với những phấn đấu không mệt mỏi, hiện nay công ty đã phát triển và ngày càng khẳng định được năng lực, uy tín và thương hiệu của mình.

Với số vốn điều lệ 60 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản hiện nay trên 1.000 tỷ đồng. Hàng năm công ty đều nộp ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu đề ra. Bốn năm liên tục (năm 2012, 2013, 2014, 2015) đều đứng trong top 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và ba năm liên tục (2013-2015) đứng trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam.

Phát huy truyền thống tốt đẹp giàu lòng nhân ái của dân tộc ta, hàng năm công ty đều trích một phần lợi nhuận cũng như sự đóng góp của CBNV cho công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”,…

Công ty có 08 phòng Ban chức năng, 01 Sàn Giao dịch Bất động sản. Ngoài ra còn có các công ty thành viên: Công ty cổ phần Bê Tông VCN; Công ty Phát triển đô thị VCN; Công ty Xây dựng VCN; Công ty Tư vấn VCN; Công ty cổ phần Đầu tư & Tư vấn công nghệ xây dựng Archivina. Các công ty thành viên hiện đang đảm nhiệm thiết kế, thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, các công trình kiến trúc của các dự án do Công ty làm chủ đầu tư xây dựng.

Xác định nguồn nhân lực là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, Công ty luôn quan tâm đến công tác tuyển dụng và đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho CBNV với kinh phí đào tạo hàng năm lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn chú trọng đến công tác bố trí nguồn nhân lực phù hợp nhằm phát huy tối đa khả năng của mỗi CBNV góp phần vào sự phát triển của công ty. Một yếu tố không thể thiếu đó chính là sự đoàn kết hợp tác trong công việc, tính kỷ luật cao, tác phong công nghiệp của toàn thể CBNV công ty. Đến nay, Công ty đã có một đội ngũ CBNV chuyên nghiệp trong công tác quản lý điều hành, đầu tư, xây dựng, tư vấn thiết kế và kinh doanh bất động sản.

Tầm nhìn rộng, chiến lược rõ ràng, sự đoàn kết, kinh nghiệm và quyết tâm của tập thể CBNV, Công ty cổ phần Đầu Tư VCN hứa hẹn ngày càng phát triển, thịnh vượng trong tương lai.

Website: http://vcn.vn/default.html

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>