GIÁM SÁT SẢN XUẤT NGOÀI

Vietnam Housewares Co., Ltd.


Mô tả chi tiết công việc

* Công việc cụ thể:
- Thực hiện giám sát, kiểm tra mọi hoạt động sản xuất các nhà thầu phụ khung sắt, sơn bên ngoài.
- Triển khai đơn hàng cho các nhà thầu phụ làm khung sắt, sơn.
- Phối hợp với phòng QC triển khai, thống nhất chất lượng sản phẩm theo mẫu đối chứng cho nhà thầu phụ gỗ, sơn trước khi sản xuất đại trà.
- Xác nhận và báo cáo lịch giao hàng, theo dõi tiến độ sản xuất các nhà thầu phụ làm khung sắt, sơn cho Giám đốc xưởng, các phòng ban liên quan.
- Giải quyết và báo cáo các sự không phù hợp về chất lượng hàng hóa, tiến độ giao hàng của các nhà thầu phụ sắt và sơn cho Giám đốc xưởng.
- Đánh giá và báo cáo đến Giám đốc xưởng về năng lực của các nhà thầu phụ làm khung sắt, sơn.
- Kiểm tra, giám sát quá trình làm việc của nhân viên và theo dõi tiến độ công nhân kiểm hàng sản xuất bên ngoài.
- Hướng dẫn nhân viên, công nhân kiểm hàng sử dụng, duy trì và thực hiện biểu mẫu theo quy định của hệ thống ISO-COC, 5S,PCCC, ATVSLĐ.
- Báo cáo và đóng góp ý kiến kịp thời đến Giám đốc xưởng những sự không phù hợp về mọi vấn đề có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất bên ngoài, nhằm cải tiến công việc ngày càng tốt hơn.
- Thực hiện những việc khác theo yêu cầu của Giám đốc xưởng.
* Quyền hạn:
- Đề xuất cung ứng đầy đủ nguồn nhân lực, vật lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Đánh giá và báo cáo đến Giám đốc xưởng về năng lực làm việc của nhân viên, công nhân kiểm hàng sản xuất bên ngoài để làm cơ sở cho việc xét thưởng, xét bậc lương.
- Yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến kế hoạch sản xuất.
- Đề xuất khen thưởng và kỷ luật nhân viên, công nhân trực thuộc.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Học vấn:
- Trình độ tối thiểu 12/12.
* Kỹ năng:
- Quản lý, phân bổ công việc hiệu quả, đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
* Kinh nghiệm:
- 03 năm về quản lý trong ngành gỗ.

Mô tả

 • Ngành nghề việc làm:
 • Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
 • Nơi làm việc:
 • Trình độ học vấn: Trung học
 • Mức kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Giới tính: Nam/Nữ

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

 • Tên liên hệ: P.HCNS
 • Địa chỉ: Bình Phước B, Bình Chuẩn , Thị xã Thuận An , Bình Dương, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
16/05/2019
Ngày hết hạn:
15/06/2019

Tags

Sản Xuất Thị xã Thuận An Giam Sát Bình Dương

Vietnam Housewares Co., Ltd. Logo

Vietnam Housewares Co., Ltd.
 • Số nhân viên: 100-499
 • Tên liên hệ: P.HCNS

Vietnam Housewares Co., Ltd. is a Australian Joint- venture located in Binh Duong province, specializing in producing and exporting handicrafts and wooden furniture.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>