GIÁM ĐỐC XƯỞNG

Vietnam Housewares Co., Ltd.


Mô tả chi tiết công việc

- Trực tiếp quản lý, điều hành chỉ đạo mọi hoạt động của xưởng.
- Lập kế hoạch, quản lý kiểm soát tiến độ sản xuất đáp ứng mục tiêu kế hoạch của Công ty.
- Liên tục nghiên cứu cải tổ nâng cao kỹ thuật, đưa kỹ thuật mới vảo sản phẩm (tham gia nghiên cứu đưa vào sản phẩm mới hoặc dự án mới).
- Thiết lập ngày càng tốt hệ thống thống kê, báo cáo, giá thành sản phẩm.Tổ chức quản lý sản xuất tại bộ phận phát triển mẫu.
- Xem xét, ký duyệt phiếu đề nghị vật tư, nguyên liệu, hàng hóa...
- Kiểm soát, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định PCCC, ATVSLĐ tại khu vực quản lý.
- Xây dựng, thực hiện và duy trì hệ thống ISO thuộc phạm vi sản xuất tại công ty.
- Tổ chức xem xét, đánh giá năng lực nhân viên trực thuộc để làm cơ sở cho việc xét thưởng, xếp bậc lương.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc công ty.
*  Quyền hạn
- Đề xuất Ban Giám Đốc khen thưởng, chuyển công tác, sa thải nhân viên thuộc cấp.
- Đề xuất các nguồn lực cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu công việc.
- Tham gia đóng góp ý kiến, sáng kiến nhằm cải tiến các hoạt động của công ty.
- Hưởng chế độ khen thưởng và kỷ luật theo qui chế của Công ty.
- Ngưng sản xuất trong trường hợp thông tin không rõ ràng làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
- Đề xuất các phương pháp đảm bảo về môi trường, an toàn vệ sinh lao động.
- Có quyền từ chối những hành vi vi phạm pháp luật.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Học vấn
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kỹ thuật, Kinh tế, ...
* Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo Word, Excel…
- Có thể sử dụng Tiếng Anh.
- Khả năng quản lý nhân viên tốt.
* Kinh nghiệm
- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

  • Tên liên hệ: P.HCNS
  • Địa chỉ: Bình Phước B, Bình Chuẩn , Thị xã Thuận An , Bình Dương, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
12/08/2019
Ngày hết hạn:
11/09/2019

Tags

Thị xã Thuận An Giám Đốc Giám đốc xưởng

Vietnam Housewares Co., Ltd. Logo

Vietnam Housewares Co., Ltd.
  • Số nhân viên: 100-499
  • Tên liên hệ: P.HCNS

Vietnam Housewares Co., Ltd. is a Australian Joint- venture located in Binh Duong province, specializing in producing and exporting handicrafts and wooden furniture.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>