GIÁM ĐỐC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Tập Đoàn Phúc Hoàng Ngọc


Mô tả chi tiết công việc

* MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC :
- Thực hiện công tác điều hành và quản lý hoạt động của Sàn giao dịch Bất Động Sản
* TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Xây dựng định hướng và chiến lược phát triển Sàn giao dịch
- Phân tích thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng và những thông tin về đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra định hướng xây dựng kế hoạch phát triển thị trường cho Sàn.
- Xây dựng quy trình tiếp cận khách hàng, chốt sản phẩm và phát triển dịch vụ khách hàng cho Sàn.
2. Quản lý hoạt động Sàn
- Chịu trách nhiệm triển khai, quản lý mọi hoạt động kinh doanh và nguồn nhân lực của Sàn giao dịch nhằm đạt được kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ được giao.
- Đảm bảo kế hoạch hành động và tỉ lệ Doanh số/ Doanh thu đúng theo kế hoạch do TGĐ giao.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm/ quý/ tháng, thiết lập KPI và chỉ tiêu doanh số cho Sàn, theo phần chỉ tiêu được giao.
- Xây dựng ngân sách hoạt động của Sàn trình TGĐ và quản lý điều phối ngân sách được duyệt một cách hiệu quả nhất.
- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Sàn giao dịch theo các quy định, quy trình của Công ty và Luật pháp Việt Nam
- Thu thập, tổng hợp, nắm bắt tình hình biến động thị trường, đối thủ cạnh tranh, kịp thời có các đề xuất/giải pháp kịp thời.
- Báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh của Sàn cho TGĐ (nhật ký, báo cáo tuần, tháng, đột xuất);
- Thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng nhằm đưa ra kế hoạch chăm sóc khách hàng hữu hiệu.
- Tổ chức xử lý khiếu nại của khách hàng.
3. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên Sàn
- Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống nhân viên kinh doanh, dịch vụ khách hàng tại Sàn.
- Xây dựng bộ máy tổ chức, điều hành hoạt động của Sàn, tuyển chọn lớp nhân sự kế thừa cho các cấp quản lý.
- Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho Sàn trong phạm vi phụ trách.
- Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Sàn
4. Xây dựng và quảng bá hình ảnh của Công ty
- Thực hiện các hoạt động tiếp xúc khách hàng, đối tác thuộc các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính phủ, khối tài chính/ngân hàng, Viễn thông và các doanh nghiệp nhằm tiếp thị, quảng bá hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ
của Công ty.
5. Những công việc liên quan khác
- Kết hợp với phòng HCNS tham mưu cho TGĐ về chính sách thưởng hoa hồng trong hoạt động kinh doanh của Sàn cho phù hợp với từng thời kỳ.
- Các công việc phát sinh theo chỉ đạo TGĐ
* QUYỀN HẠN
- Được quyền phân công, điều động các CBNV Sàn giao dịch Bất động sản thực hiện công việc chuyên môn tùy theo yêu cầu công việc để đảm bảo kế hoạch chung của Sàn và Công ty.
- Được quyền đề xuất Tổng Giám Đốc điều chỉnh nhiệm vụ, chỉ tiêu khi có sự thay đổi về khối lượng công việc.
- Được kiến nghị lên Tổng Giám Đốc yêu cầu các đơn vị, cá nhân thuộc các Phòng-Ban khác trong Công ty cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Đề xuất các chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV của thuộc phạm vi quản lý.
- Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định.
* Làm việc tại dự án Xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, …
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày thuyết phục trước đám đông.
- Kỹ năng quản lý, điều hành, lập kế hoạch, sắp xếp công việc.
* Kỹ năng /Kiến thức:
- Kỹ năng xử lý tình huống.
- Có chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản.
- Am hiểu về thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh.
- Tư duy dịch vụ khách hàng & tư duy chiến lược.
- Kỹ năng đánh giá & phân tích dữ liệu, khả năng dự đoán xu hướng.
- Kỹ năng quản lý rủi ro & quản lý sự thay đổi.
- Kỹ năng lãnh đạo, phát triển đội ngũ.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file trên CAREERLINK hoặc trực tiếp đến tại công ty

  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự
  • Địa chỉ: 37 Đỗ Xuân Cát , Quận Hải Châu , Đà Nẵng, Việt Nam
  • Điện thoại liên lạc: Ms Phương : 0936 456 529
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
17/09/2020
Ngày hết hạn:
17/10/2020

Tags

Quận Hải Châu Giám Đốc Giám đốc Kinh doanh Bất động sản Giám đốc điều hành kinh doanh bất động sản Giám đốc sàn giao dịch Huyện Bình Sơn

Tập Đoàn Phúc Hoàng Ngọc Logo

Tập Đoàn Phúc Hoàng Ngọc
  • Số nhân viên: 100-499
  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Là công ty có hơn 12 năm trong lĩnh vực Kinh doanh & Đầu tư Bất động sản;
Quy hoạch đô thị; Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng và Chủ đầu tư.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>