Giám Đốc Điều Hành (Đơn Vị Thành Viên)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú (Đầu Tư Sơn Phú)


Mô tả chi tiết công việc

- Tham mưu và xây dựng tầm nhìn chiến lược, mục tiêu dài hạn/định hướng phát triển Công ty.

- Tham mưu và xây dựng báo cáo đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh/ phương thức đầu tư/ phương án tài chính hàng năm trình Ban TGĐ.

- Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết hàng tháng/ quý gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính trình Ban TGĐ phê duyệt.

- Trực tiếp tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động, các bộ phận, phòng, ban trong Công ty để đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch SXKD của Công ty.

- Ký ban hành các văn bản nội bộ như nội quy, quy chế, quy định, … nhằm thiết lập, củng cố các hoạt động tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty, phù hợp với quy chế của Tập đoàn.

- Xem xét và ký duyệt Hợp đồng thuê/ mua/ bán thiết bị, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, dịch vụ, chi phí văn phòng như điện/ điện thoại/ internet/ nước có giá trị dưới năm mươi (50) triệu đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định mức và (hoặc) kế hoạch tài chính đã được Ban TGĐ phê duyệt

- Định hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các hoạt động tìm kiếm, khai thác thị trường và đa dạng hóa sản phẩm/ dịch vụ bán hàng.

- Tổ chức, xây dựng, đề xuất chính sách bán hàng, cung ứng, … trình Ban TGĐ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi, thúc đẩy cho hoạt động SXKD của Công ty

- Lập kế hoạch tài chính theo năm, quý, tháng và kế hoạch thu chi hàng tuần/ tháng gửi Ban TGĐ phê duyệt.

- Ký chứng từ và duyệt chi các khoản tài chính theo kế hoạch tài chính/ phương án kinh doanh đã được Ban TGĐ phê duyệt.

- Tổ chức công tác quản lý toàn bộ MMTB trong nhà máy;

- Tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động kỹ thuật, công nghệ, sản xuất, an toàn, vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn về người và thiết bị trong phạm vi toàn công ty. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc về những quyết định của mình.

- Lập kế hoạch sản xuất tháng hoặc theo đơn hàng và tổ chức, giám sát thực hiện.

- Xây dựng và đề xuất các phương án cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất, … trình Ban TGĐ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Trình độ: TN Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại Thương hoặc tương đương,…

- Có chuyên môn và kinh nghiệm về điều hành doanh nghiệp sản xuất.

- Trên 3 năm kinh nghiệm làm Giám đốc/Giám đốc điều hành công ty sản xuất. Có kinh nghiệm trong quản lý, phát triển hệ thống kinh doanh tại thị trường Miền bắc, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực khoáng sản, đá vôi, đá xây dựng

- Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng hoạch định, quản lý, điều hành, kỹ năng phối hợp hoạt động các bộ phận cùng hướng đến mục tiêu chung

- Kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh, kỹ năng diễn thuyết tốt và khả năng tạo được sự đoàn kết thống nhất trong toàn công ty.

- Kỹ năng quản trị mục tiêu và ra quyết định

- Am hiểu pháp luật và các quy định về khai thác khoáng sảna

Mô tả

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, qua email hoặc trực tiếp đến tại công ty
  * Làm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú (công ty khai thác đá) - thôn Địa Phận, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, Lang Sơn

 • Tên liên hệ: Ban Nhân sự
 • Địa chỉ: 21 Ngụy Như Kon Tum , Quận Thanh Xuân , Hà Nội, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
27/12/2018
Ngày hết hạn:
26/01/2019

Tags

Giám Đốc Quản lý

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú (Đầu Tư Sơn Phú) Logo

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú (Đầu Tư Sơn Phú)
 • Số nhân viên: 100-499
 • Tên liên hệ: Ban Nhân sự

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú (DTP) đi vào hoạt động trên thị trường Việt Nam kể từ năm 2003, hiện nay công ty phát triển theo hình thức tập đoàn đa ngành nghề, với các đơn vị thành viên và chi nhánh ở nhiều địa phương trên cả nước.

Công ty Cổ phẩn Đầu tư Sơn Phú   là công ty thành viên trong hệ thống Tập đoàn Đông Thiên Phú. Công ty Cổ phẩn Đầu tư Sơn Phú hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104219565  Do: Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 20/10/2009. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là khai thác đá, .....

Hiện tại, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí với thông tin chi tiết như sau:

 • Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú 1
 • Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú 2
 • Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú 3
 • Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú 4
 • Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú 5
 • Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú 6
 • Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú 7
 • Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú 8
 • Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú 9
 • Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú 10
 • Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú 11
 • Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú 12
 • Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú 13
 • Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú 14

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>