• CareerLink’s Client
  • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lương: 900 USD
General Accountant (Dĩ An- Bình Dương)

CareerLink’s Client


Mô tả chi tiết công việc

- Kiểm tra chứng từ, release và khóa sổ. Kiểm tra lập báo cáo lãi lỗ hàng tháng cho từng xưởng và toàn công ty.
- Lập cash, flow forecash, tính toán nhu cầu vay ngắn hạn.
- Kiểm tra toàn bộ các báo cáo thuế VAT, thuế nhà thầu, thuế TNCN, Thuế TNDN, quyết toán thuế, báo cáo tài chính, giao dịch liên kết, thống kê.
- Lập các báo cáo P/L, BS, SCR.
- Kiểm tra và phân tích toàn bộ số dư của các tài khoản

- Hàng tháng, phân tích các chỉ số KPI cho công ty mẹ ở Nhật và Thái.
- Hàng quý, lập và phân tích các báo cáo cho công ty mẹ ở Nhật. Kiểm tra báo cáo kiểm tóan, giao dịch liên kết.

- Lập, phân tích và báo cáo lợi nhuận của công ty trong cuộc họp Manager.
- Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán của công ty. Đối ứng theo yêu cầu của TP kế toán và Bên Nhật, cơ quan thuế, kiểm toán (nội bộ và bên ngoài).

* Làm việc tại: Dĩ An, Bình Dương.

* Xe công ty đón nhân viên từ HCM về Dĩ An, Bình Dương.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Trình độ : tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế tóan, kiểm toán, tài chính kế toán. Có chứng chỉ kế toán trưởng (ưu tiên).
- Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán có liên quan như  Solomon - SAP.
- Kinh nghiệm : 5 năm trở lên.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ gởi hồ sơ trực tuyến, email hay trực tiếp đến tại công ty

  • Tên liên hệ: Ms. Mai Hiền
  • Địa chỉ: Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Email liên hệ: maihien.le@careerlink.vn
  • Điện thoại liên lạc: 028 - 54342069
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
15/07/2018
Ngày hết hạn:
14/08/2018

Tags

Tiếng Nhật Tiếng Anh Kế toán tổng hợp