• CareerLink’s Client
  • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lương: 3,000 USD - 4,500 USD
Game Development Engineer (Tiếng Nhật N1- làm việc ở Nhật)

CareerLink’s Client


Mô tả chi tiết công việc

- Tham gia vào việc phát triển các dự án Games cho Smartphone, và phụ trách phát triển khách hàng.

 

* Làm việc tại Tokyo/ Osaka/Fukuoka.

- Lương 350.000 Yen – 500,000 Yen (3000 USD  -->4500 USD).

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Yêu cầu bắt buộc:

- Tiếng Nhật tốt, có thể làm việc trực tiếp với khách hàng.

- Kinh nghiệm phát triển Unity 1 năm trở lên ( Nếu ít kinh nghiệm về Unity thì cần kinh nghiệm phát triển games cho khách hàng).

- Kinh nghiệm xây dựng Frameworks như XNA/OpenGL, DirectX.

- Có kiến thức và kinh nghiệm về hình ảnh động ( 2D, 3D), kinh nghiệm thực hiện những hình ảnh động cho trò chơi.

- Sử dụng một trong số các ngôn ngữ để phát triển Games (Actionscript, C#, Objective C)

* 必須要件 1/ Unity 経験者の場合
- Unity での実業務開発経験 1 年以上
* 必須要件 2/Unity 未経験者の場合
- コンシューマーゲームを作ったことがある方で、下記の経験がある方
<フレームワーク>
- ゲームのフレームワークを自身で構築経験
- いくつかのパターン(XNA, OpenGL, DirectX)での構築経験
<グラフィックス ( 3D・2D )>
- 3D(FBX等)、2D、アニメーションの知識・経験
- ゲーム内で使用するモデルデータについての理解、アニメーション実装経験
- スキンアニメーション ( ジョイントアニメーション ) の実装・調整経験

<チューニング>
- Managed系の言語(ActionScript, C#, Objective-C)にてゲーム開発の経験
- ターゲットフレームを落とさないようなアプリケーション設計経験
 (30FPS, 60FPSなど)
* 歓迎要件
- App StoreもしくはGoogle Playで公開しているアプリの開発経験
- Cocos2d-x、Unity、Luaを用いたスマートフォンアプリの開発経験
- 2D/3Dゲームプログラミング経験、グラフィックソフト利用経験
- サーバーやDB操作に関する知識・経験
- コンソールゲームの開発経験
- チーム開発でのリーダー経験

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ gởi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hay trực tiếp đến tại công ty

  • Tên liên hệ: Ms. Mai Hiền
  • Địa chỉ: Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Email liên hệ: maihien.le@careerlink.vn
  • Điện thoại liên lạc: 0912120719
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Nhật
Ngày gởi:
02/11/2020
Ngày hết hạn:
02/12/2020

Tags

Tiếng Nhật 3D CAD/CAM Dự án Objective-C Công ty Nhật IT Tiếng Nhật N2 Game