Công Ty TNHH CMIC Shiftzero Việt Nam

Data Science staff/ Statistical Analysis staff in Clinical Study - Nhân Viên Khoa Học Dữ Liệu/Nhân Viên Phân Tích Thống Kê Trong Nghiên Cứu Lâm Sàng

Công Ty TNHH CMIC Shiftzero Việt Nam

Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
7,800,000 VND - 8,100,000 VND MONTH
0 - 1 năm kinh nghiệm
Ngày đăng tuyển 08-05-2023
|
Hết hạn trong: 4 Ngày tới
Mô tả công việc

*Ưu tiên các hồ sơ nộp trước ngày 15/6/2023

* Job Descriptions:

- To contribute to the commercial approach and success of the drug as quickly as possible

- Creation of electronic data capture system for clinical trial projects (Employee will be trained prior to work performance)

- Clinical data management such as data review, coding, data entry

- Project relevant document creation (will be trained before and during work)

- Write programs (SAS - Statistical Analysis Software) to create datasets, tables to support analysis and statistics of clinical trial data (will be trained before and during work)

.......................................................................................................................................................................

* Mô tả công việc:

- Đóng góp vào cách tiếp cận thương mại và thành công của thuốc càng nhanh càng tốt;

- Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu điện tử cho các dự án thử nghiệm lâm sàng (sẽ được đào tạo trước khi thực hiện công việc);

- Quản lý dữ liệu lâm sàng như là làm sạch dữ liệu, mã hóa, nhập dữ liệu;

- Tạo các tài liệu liên quan đến dự án (sẽ được đào tạo trước và trong quá trình làm việc);

- Viết chương trình (SAS - Phần mềm phân tích thống kê) để tạo bộ dữ liệu, bảng biểu hỗ trợ phân tích, thống kê số liệu thử nghiệm lâm sàng (sẽ được đào tạo trước khi thực hiện công việc)

.......................................................................................................................................................................

* Benefit:

- Working time: 8 hours/day, be off on Saturday and Sunday; No overtime working policy

- Be off Vietnam holiday and some Japanese holidays;

- Having allowance for lunch, telephone, insurance;

- Having Bao Viet insurance for employee, employee’s children and annual health check;

- Off-site/on-site meeting, team building … (Nha Trang, Vinperal Land …);

- Joining company’s Japanese class; Bonus for JLPT from 5 million VND to 40 million VND;

- “Work from home” policy for staffs in pregnancy or having children under 2 years old;

- Support 100% fee of HPV vaccine;

- Honor and reward employees working 5 years (10 million VND), 10 years (20 million VND) in 2022.

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

* Required:

- Can work with company a long time because 1st year: Skills and knowledge upgrade (by training and getting certificates); from 2nd year: do with actual project

- Age: under 27 years old

- Experience: not required (prefer Fresh Graduates)

- TOEIC score 650

- Be able to enter to company from 1st August

* It would be an advantage if:

- Having basic medical knowledge

- Japanese (if any)

- All staffs training in Japan from 3 months to 5 years (from 3rd year)

.................................................................................................................................................................................

* Yêu cầu bắt buộc

- Có thể làm việc với công ty thời gian dài vì năm đầu tiên: được đào tạo kỹ năng và kiến thức liên quan (đạt được các chứng chỉ liên quan đến công việc); từ năm thứ 2: sẽ làm việc với các dự án thực

- Tuổi: dưới 27 tuổi

- Kinh nghiệm: không yêu cầu (ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp);

- TOEIC tối thiểu 650;

- Có thể bắt đầu làm việc từ ngày 1 tháng 8 năm 2023.

* Sẽ là một lợi thế nếu:

- Có kiến thức cơ bản về y dược;

- Biết tiếng Nhật

- Tất cả nhân viên tham gia chương trình đào tạo ở Nhật từ 03 tháng đến 05 năm (từ năm thứ 3 trở đi)

Mô tả
Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Cử nhân
Thông tin liên hệ
 • Tên liên hệ: Nguyễn Thị Trang Như
 • Tầng 5, 421 Trần Hưng Đạo, P. An Hải Tây , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng , Viet Nam
 • - Interested candidates please submit your application via online.

  * Interview process:

  There are 3 round of interview

  - 1st: Interview with General Director (by English) and notice the salary

  - 2nd: Group Test IQ and Interview with Team Leader (related to Project in company) (by Vietnamese and can discuss detail about the job)

  - 3rd: Final interview with BOD in June or July 2023

  * Required procedures:

  - 01 curriculum vitae following available template, seal and confirmation at the resident or study.

  - 01 handwritten curriculum vitae (detail about skills, personal experience) (written by English);

  - 01 handwritten letter application with photo by English;

  - Relevant degrees and certifications (copies, notarized);

  - Academic transcript (if any);

  - A list of questions for the company and desired salary in 1st years and next 4 years with reason

  * Contact information and submit your application:

  - Directly at the company or by EMS: CMIC Shiftzero Vietnam Ltd., Co. (9:00 – 16:00)

  - Address: 5th Floor, 421 Tran Hung Dao, An Hai Tay ward, Son Tra district, Da Nang

  - Tell: 02363.566.444

  - Peron in charge: Nguyen Thi Trang Nhu

Nhận hồ sơ bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh

Về công ty

Công ty TNHH CMIC Shiftzero Việt Nam với 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập vào tháng 07 năm 2015. Ngành nghề chính của Công ty là cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu nghiên cứu lâm sàng cho khách hàng. Mục đích của ngành nghề kinh doanh này là để đảm bảo tính minh bạch của các dữ liệu nghiên cứu lâm sàng liên quan tới việc phát triển và đánh giá hiệu quả của thuốc.

Chia sẻ