Chuyên Viên Huấn Luyện - Hà Nội, Quảng Ninh

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd


Mô tả chi tiết công việc

- Tổ chức và hướng dẫn những khóa học cho đội ngũ tư vấn viên có những kiến thức cần thiết về sản phẩm, những kĩ năng bán hàng trong lĩnh vực bảo hiểm
- Hỗ trợ bộ phận Phát triển kinh doanh trong việc tổ chức GP/BOP.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ công việc tốt với các bộ phận khác như bộ phận Phát triển kinh doanh, Hợp tác kinh doanh, … và chắc chắn rằng họat động huấn luyện có thể mang lại giá trị sau này cho công ty.
- Các nhiệm vụ khác được giao.
* Địa điểm làm việc sẽ được trao đổi cụ thể khi ứng viên trúng tuyển, ứng viên nộp hồ sơ tại Vp chính

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
- Sử dụng tốt các chương trình Excel, Word, và Power Point
* Yêu cầu khác:
- Chín chắn, tự tin
- Có quan điểm tích cực về công việc và có khả năng ảnh hưởng đến người khác
- Sẵn sàng đi công tác

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến, qua email hoặc trực tiếp tại công ty

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • Địa chỉ: 29th Floor, Keangnam Lanmark 72 Tower, E6 Lot, Me Tri Ward, Tu Liem District, Hà Nội, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
10/04/2018
Ngày hết hạn:
10/05/2018

Tags

Đào tạo Giáo dục Bảo hiểm Bán hàng Kinh doanh huấn luyện

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd Logo

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd
  • Số nhân viên: 1,000-4,999
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

Established in London in 1848, Prudential plc is one of the world’s leading retail financial service groups providing life insurance, financial services and asset management products across the United Kingdom, the United States and Asia for over 165 years. Today, Prudential has over 23 million customers worldwide and £457 billion of funds under management (as at 30 June 2014).

Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.

We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>