• CareerLink’s Client
  • Phòng 307, Tòa Nhà DMC, 535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam
  • Lương: 600 USD - 800 USD
Chief Accountant (Pho Noi A, Hung Yen)

CareerLink’s Client


Mô tả chi tiết công việc

- Manage all of duties in accounting for manufacturing company.

- Making monthly accounting report, financial report.

- Connecting to accounting audit corporation.

- Implementing accounting operations according to Vietnam Accounting Standards.

- Manage and oversee the entire accounting team

- Also oversee HR, GA duties.

- Working Location: KCN Pho Noi A, Van Lam, Hung Yen.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Have bachelor's degree, major in accounting, finance or related field.

- Having chief accountant certificate.

- Male/Female; Age: 27 – 35.

- Having at least 3 year working experience as an accountant for manufacturing company.

- Can communicate in English with Japanese employees.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Please send your application by online, email or direct to:

  • Tên liên hệ: Ms. Lan Hương
  • Địa chỉ: Phòng 307, Tòa Nhà DMC, 535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam
  • Email liên hệ: lanhuongngo.careerlink@gmail.com
  • Điện thoại liên lạc: 0917 360 990
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
10/11/2019
Ngày hết hạn:
10/12/2019

Tags

Kế Toán Sản Xuất Tài chính Kế Toán Trưởng Huyện Văn Lâm KCN Phố Nối A