• CareerLink’s Client
  • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lương: Thương lượng
Chief Accountant (KCN Phước Đông- Tây Ninh)

CareerLink’s Client


Mô tả chi tiết công việc

- Xây dựng và kiểm soát hệ thống kế toán của công ty đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

- Đảm bảo tất cả các báo cáo về kế toán đều đáp ứng được thời hạn.

- Kiểm soát các chính sách và thủ tục theo quy định của cty.

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các báo cáo kế toán cho ban giám đốc.

- Kiểm soát và xử lý tài sản cố định của nhà máy.

- Kiểm soát chi phí của công ty.

- Kết hợp với các phòng ban để chuẩn bị dự báo dòng tiền mặt hàng tháng.

- Liên lạc với các phòng ban khác để thực hiện ngân sách.

- Xem lại hợp đồng với khách hàng, nhà cung cấp.

- Theo dõi khách hàng về việc thanh toán trực tiếp, phát hành bảo đảm ngân hàng và thanh toán hóa đơn.

- Duy trì các sổ sách kế toán đầy đủ, bao gồm chuẩn bị tài liệu kế toán (Phiếu tiếp nhận, chứng từ thanh toán, Phiếu báo...) và đưa chúng vào phần mềm kế toán.

- Duy trì sổ đăng ký tài sản bao gồm tài sản cố định, sổ lưu trữ và sổ tiền mặt để ghi lại và bảo vệ tài sản của công ty.

- Xem xét biên chế bao gồm các khoản khấu trừ cho an sinh xã hội, bảo hiểm sức khoẻ.

- Chuẩn bị và nộp kịp thời các báo cáo thuế và các báo cáo theo luật định cho cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác.

- Liên lạc với ngân hàng, kiểm toán viên và cơ quan thuế.

- Phát hành và kiểm soát hoá đơn GTGT.

- Duy trì hồ sơ kế toán đầy đủ và các chứng từ và chuẩn bị các tài khoản tài chính, báo cáo quản lý và báo cáo thuế.

* Làm việc tại KCN Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Nữ / 28-40.

- Tốt nghiệp Đại học về Tài chính Kế toán.

- Có bằng Kế Toán Trường.

- 5 - 7 năm với cùng vị trí.

- Kỹ năng quản lý tốt.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, email hoặc nộp trực tiếp tại công ty.

  • Tên liên hệ: Ms. Mai Hiền
  • Địa chỉ: Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Email liên hệ: maihien.le@careerlink.vn
  • Điện thoại liên lạc: 028- 5434 2069
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
09/04/2018
Ngày hết hạn:
09/05/2018

Tags

Tiếng Anh Sản Xuất Kế Toán Trưởng