Cán Bộ Đảm Bảo Chất Lượng

Trường Đại học Đông Á


Mô tả chi tiết công việc

* Số lượng: 02 người.
* Mô tả công việc:
- Thu thập thông tin cơ sở dữ liệu về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và các dữ liệu khác phục vụ cho nghiên cứu và quản lý đảm bảo chất lượng.
- Theo dõi, hỗ trợ các Khoa/Phòng ban thực hiện kế hoạch, kiểm định chất lượng, đôn đốc việc nộp báo cáo tự đánh giá chất lượng trong các đợt kiểm định.
- Quản lý, lưu trữ, bảo mật tài liệu, hồ sơ về công tác được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo giao.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Quản lý giáo dục; Đo lường và đánh giá trong giáo dục; Thống kê hoặc Luật.
- Có kiến thức về hệ thống văn bản pháp luật.
- Khả năng lập kế hoạch công tác, tổng hợp và xử lý các công văn, xây dựng các loại báo cáo.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

  • Tên liên hệ: Trường Đại học Đông Á
  • Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Quận Hải Châu , Đà Nẵng, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
29/06/2020
Ngày hết hạn:
29/07/2020

Tags

Quận Hải Châu Tuyển Gấp Giáo dục Quản lý chất lượng