NFX CAPITAL VU INC

Business Development Manager

NFX CAPITAL VU INC

Thương lượng MONTH

Mô tả công việc

- International Forex broker is looking for skilled and experienced sales managers in Vietnam (native Vietnamese speakers located in Vietnam, with knowledge English) with experience in Forex as well as in the area of sales management.

- Working from home.

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

* Skills required:

- Business development, Meeting Sales Goals, Closing Skills, Customer Service, Territory Management, Prospecting Skills, Negotiation, Self-Confidence, Product Knowledge, Presentation Skills, Client Relationships, Motivation for Sales. Fluent English, Native Vietnamese

* Work experience:

- Sales experience in Forex min 2 years is required.

- Negotiable salary + commission, will depend on the candidate skills and experience.

Mô tả
Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Kinh nghiệm
2 - 5 năm kinh nghiệm
Học vấn
Cử nhân
Giới tính
Nam / Nữ
Tuổi
Dưới 70
Thông tin liên hệ
Online apply
Nộp trực tuyến tại CareerLink
Bấm nút "nộp đơn" trên CareerLink, dùng hồ sơ nộp trực tuyến tại CareerLink hoặc đính kèm file từ máy tính
Không khả dụng
Direct apply
Nộp trực tiếp tại công ty
Ứng viên trực tiếp đến công ty để nộp đơn ứng tuyển.
  • Tên liên hệ: Julia Den Bakker
  • Địa chỉ: remote work , Quận Ba Đình , Hà Nội , Viet Nam
  • - Please send your application by online, email

    - Please send your applications in English.

Nhận hồ sơ bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ngày đăng tuyển: 23-02-2021 2021-02-23
Ngày hết hạn: 25-03-2021 2021-03-25T00:00:00+00:00

Finance, Trading. Investments
International Licensed Broker