• CareerLink’s Client
  • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lương: 1,500 USD - 2,000 USD
BrSE (Japanese N2)

CareerLink’s Client


Mô tả chi tiết công việc

As BrSE:

- Design software.

- Team Management.

- Translation specification and interpret for Vietnamese team member.

- Other task assigned by manager.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Japanese skill: N2 more than.

- At least 2 years experience as BrSE.

- Having knowledge of PHP or Phyton.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Please send your application by online, email or direct to:

  • Tên liên hệ: Ms. Mai Hiền
  • Địa chỉ: Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Email liên hệ: maihien.le@careerlink.vn
  • Điện thoại liên lạc: 028 - 54342069
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Nhật
Ngày gởi:
16/09/2019
Ngày hết hạn:
16/10/2019

Tags

Tiếng Anh Quận 1 Phần mềm Công ty Nhật Tiếng Nhật N2 BrSE