CÔNG TY TNHH ESPRINTA VIỆT NAM

Automation Team Leader

CÔNG TY TNHH ESPRINTA VIỆT NAM

Thành Phố Dĩ An, Bình Dương
Thương lượng MONTH
2 - 5 năm kinh nghiệm
Ngày đăng tuyển 25-11-2022
|
Hết hạn trong: 28 Ngày tới
Mô tả công việc

* Nhiệm vụ chính/Main Function
- Quản lý và duy trì hệ thống máy móc tự động trong nhà máy. Tính toán ROI.
Control and sustain automation machines of the factory. Calculate ROI
- Biết cách sử dụng, cài đặt và điều chỉnh cho các máy móc tự động có hệ thống giao diện tương tác với người sử dụng HMI.
Know how to use, set up and make adjustment for the automatic machines having HMI system.
- Tìm kiếm và đề xuất các hệ thống, máy móc tự động mới. Triển khai áp dụng các công nghệ tự động mới theo yêu cầu từ phía khách hàng và tập đoàn.
Exploring and suggesting new automation system or machines. Implement the new automation technology follow the requirement from Customer or the factory.
- Lập kế hoạch, phân chia công việc và dự án cho các chuyên viên phân tích Lean và hướng dẫn giúp hiểu rõ hơn trong từng dự án.
Establish plans, assigns task and project to Lean systems analyst and provide guidance for better understanding of each project.
- Xử lý sự số của các thiết bị và đề xuất giải pháp phòng ngừa. Tổng hợp báo cáo thử nghiệm các loại máy tự động mới theo yêu cầu từ phía tập đoàn.
Troubleshoot equipment and suggest the preventive solutions. Consolidate new automatic machine testing report, follow the requirement from the factory.
- Tổng hợp báo cáo, theo dõi các dữ liệu về hiệu suất tự động hóa tại các nhà máy như: OEE, aPE, T&A coverage. Đảm bảo các chỉ số đạt được mục tiêu đặt ra.
Consolidate the reports, tracking the figures of Automation performance: OEE, aPE, T&A coverage of the factories. Ensure all figures meets its target or requirements.
- Hợp tác, hỗ trợ các nhóm khác thuộc bộ phận ME hoặc các phòng ban khác để thực hiện các dự án theo yêu cầu và chỉ dẫn từ cấp trên.
Cooperate, support other section in ME team or other department to implement the projects following the requirement or instruction from ME supervisor.
- Tạo lập, đề xuất các dự án mới hướng đến môi trường sản xuất tinh gọn tốt hơn.
Generate and suggest new projects in order to improve Lean Manufacturing.
* Lãnh đạo và giám sát/Team supervision
- Giữ vai trò quản lý, khuyến khích, động viên các cải tiến và tạo nên một môi trường làm việc hài hòa giữa các tất cả các thành viên.
Takes leadership role as a motivator of others to promote improvements and provide harmonious working environment together with all team member.
- Theo đuổi các dự án đến khi hoàn thành, bên cạnh đó duy trì các mốc thời hạn của dự án nhằm đạt được các mục tiêu đã nhắm tới.
Drives projects to completion, while maintaining project timeline and achieving intended objectives.
- Tổ chức các cuộc họp nội bộ thường xuyên để theo dõi/ xem xét tình hình của các dự án.
Conduct regular team project status meeting and review.
- Tạo lập báo cáo và thông tin tình hình của các dự án để cho thấy tổng quan và minh bạch về tình hình của các đề xuất cải tiến.
Create and communicate project status reports to provide credibility and visibility for lean initiatives.
- Phối hợp chặt chẽ với ME Supervisor và nhóm Lean nhằm thông tin các khuyến nghị/ nhận xét và đảm bảo báo cáo đúng thời hạn.
Ensures close coordination with ME Supervisor and Team for Lean recommendations and on time submission of reports.
- Hỗ trợ ME manager trong việc dẫn dắt sự thay đổi văn hóa của tổ chức - trở thành một môi trường làm việc cải tiến liên tục. Huấn luyện tổ chức sử dụng các công cụ Lean.
Assists the ME supervisor in leading the organization through a cultural change to an environment of continuous improvement. Coach the organization on the use of Lean tools.
- Phát triển và tổ chức các buổi đào tạo Lean nhằm mục tiêu cải tiến và khuyến khích các thành viên trong bộ phận.
Facilitate and deliver Lean training courses to improve, promote and develop the team members.
* Tuân thủ chính sách của công ty/Company Policies Compliance
- Chỉ đạo việc thực hiện các chương trình và hoạt động về môi trường, sức khỏe, an toàn và an ninh để đảm bảo sự tham gia tích cực của bộ phận và / hoặc ủy ban được phân công nhằm đạt được một môi trường làm việc an toàn, an ninh, sạch sẽ và lành mạnh cho tất cả nhân viên mọi lúc
Champion the implementation of environment, health, safety and security programs and activities to ensure the active participation of the department and/or assigned committee to achieve a safe, secure, clean and healthful work environment for all employees at all times.
- Thúc đẩy việc thực hiện tất cả các hệ thống quản lý và các sáng kiến chất lượng.
Champion the implementation of all management systems and quality initiatives.
- Chịu trách nhiệm tuân thủ Quy tắc Ứng xử và Kỷ luật của Công ty
Take responsibility in complying with the Company’s Code of Conduct and Discipline

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

- Học lực/ Education Cao đẳng trở lên/College or above
- Chuyên môn:Major: Kỹ sư công nghiệp, cơ khí hoặc các lĩnh vực liên quan/Industrial or Mechanical Engineering, or any related courses
- Kinh nghiệm công tác:Working experience: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành Lean/ At least 2 years experience in lean manufacturing

Mô tả
Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Trưởng nhóm / Giám sát
Học vấn
Cao đẳng
Thông tin liên hệ
  • Tên liên hệ: Phòng HCNS
  • Đường 12 KCN Sóng Thần 2, Dĩ An , Thành Phố Dĩ An , Bình Dương , Viet Nam
  • - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến , gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty /Please send your application by online, email or direct to

Nhận hồ sơ bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt

Về công ty
CÔNG TY TNHH ESPRINTA VIỆT NAM
500 - 999 nhân viên
Liên hệ: Phòng HCNS

Công ty TNHH Esprinta (VN) chuyên về ngành may mặc và là nhà cung cấp chính cho các nhãn hàng quốc tế bao gồm: Adidas, Reebok, Under Armour, Lululemon
Hiện nay, do nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí nhân sự sau đây

Chia sẻ