Area Sales Manager - 4 Pax (Quản Lý Bán Hàng Vùng )

Korea Vietnam Fertilizer Co., Ltd.(Huchems)


Mô tả chi tiết công việc

- We are looking for 4 Area Sales Managers and 4 sales staff with below responsibilities:
- Finding and developing new clients to achieve sales target and business goals
- Maintaining good relationship with clients and ensuring satisfactory customer services.
- Visiting, consulting clients to develop business opportunities.
- Controling orders and goods delivery.
- Understanding, analyzing, and evaluating competitors, market demands and changlenges.
- Deploying trade promotion activities and advertising company products.
- Controling debts from clients and pushing payment on time
- Reporting to Manager and BOD for sales report, market situations, clients debts and demands …on time
- Other works as assigned by Manager and BOD from time to time.
- Working place: Hiep Phuoc Industrial park, Nha Be Dist., Ho Chi Minh City, VN
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới để đạt được mục tiêu kinh doanh và doanh số.
- Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và phục vụ khách hàng tốt.
- Gặp gỡ và tư vấn khách hàng để phát triển cơ hội kinh doanh.
- Kiểm soát đơn hàng & giao nhận hàng hóa.
- Tìm hiểu , phân tích & đánh giá các công ty cùng ngành, thị trường, các cơ hội & thách thức.
- Hỗ trợ thực hiện các chương trình marketing và quảng cáo.
- Kiểm soát tốt công nợ khách hàng và thu nợ đúng hạn.
- Báo cáo kịp thời tình hình kinh doanh, thị trường, công nợ, nhu cầu thị hiếu cho TP Kinh doanh và BGĐ
- Những công việc khác được giao từ TP Kinh doanh và BGĐ theo từng thời điểm
* Làm việc tại KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TPHCM.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- At least 3 years of experiences in sales of fertilizer.
- Having good experiences in finding and developing new clients.
- Being able to communicate with Korean Manager in English
- Good presentation, communication and negotiation skills.
- Willing to travel.
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh doanh phân bón.
- Có kinh nghiệm tốt trong việc tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
- Tiếng Anh giao tiếp
- Kỹ năng trình bày, giao tiếp và thương lượng tốt
- Sẵn sàng đi công tác.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Please send your application by online, email or direct to

  • Tên liên hệ: HR Dept.
  • Địa chỉ: Block D10b, Hiep Phuoc Industrial Park, Huyện Nhà Bè , Hồ Chí Minh , Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
11/01/2017
Ngày hết hạn:
25/02/2017

Tags

Huyện Nhà Bè Nông sản Nông nghiệp Giám sát bán hàng Quản lý bán hàng Hồ Chí Minh

Korea Vietnam Fertilizer Co., Ltd.(Huchems)
  • Số nhân viên: 100-499
  • Tên liên hệ: HR Dept.

As a world leading chemical product manufacturer, we provide core materials of fine chemical such as Nitric acid, DNT, MNB and Ammonium Nitrate.

The emblem 'HU-CHEMS' is the abbreviation of Human, Chemical, Science. It means Huchems is the corporation pursuing prosperity and happiness of all mankind.

We have headquarters in Seoul and 14 production facilities in Yeosu, Jeollanam-do Industrial complex. Based on fine chemical, we Huchems is ready to make the leap to global leadership in the advanced fine chemical industry.

Huchems is a part of Teakwang Corporation. In Vietnam, we have one fertilizer factory in Hiep Phuoc Industrial park which specializes in NPK manufacturing.

Là nhà cung cấp sản xuất hóa chất hàng đầu trên thế giới, công ty chúng tôi sản xuất các sản phẩm đa dạng bao gồm hóa chất tinh chế như axit nitric, DNT, MNB và ammonium nitrate.

Các biểu tượng 'HU-CHEMS' là chữ viết tắt của Con người, Hóa học, Khoa học. Nó có nghĩa là HUCHEMS là tập đoàn theo đuổi sự thịnh vượng và hạnh phúc của tất cả nhân loại.

Chúng tôi có trụ sở tại Seoul và 14 cơ sở sản xuất tại Yeosu, Khu công nghiệp Jeollanam-do. Chúng tôi HUCHEMS đã sẵn sàng cho những bước nhảy vọt để lãnh đạo toàn cầu trong ngành công nghiệp hóa chất tiên tiến.

HUCHEMS là một phần của Tập đoàn Taekwang. Ở Việt Nam chúng tôi có 1 nhà máy chuyên sản xuất phân bón NPK ở KCN Hiệp Phước.

Website: www.huchems.com