• CareerLink's Client
  • Phòng 307, DMC Tower,535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam
  • Lương: Thương lượng
AM Kỹ Thuật (Tiếng Nhật - Hải Dương)

CareerLink's Client


Mô tả chi tiết công việc

- Triển khai sản xuất sản phẩm mới

- Thu thập, chuẩn bị hồ sơ triển khai sản phẩm mới

- Kiểm soát dữ liệu sản xuất thử. Báo cáo tình hình sản xuất thử cải tiến quy trình sản xuất, cải tiến dây chuyền sản xuất nâng cao năng xuất, hiệu quả sản xuất

- Xây dựng quy trình phục vụ công việc trong bộ phận

- Am hiểu và có kinh nghiệm về tự động hoá như lập trình, thiết kế máy…(bắt buộc)

- Thực hiện công việc theo chỉ thị của cấp trên.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Trình độ tiếng nhật từ N3 trở lên

- 3 năm trở lên ở vị trí quản lý bộ phận kỹ thuật sản xuất có liên quan đến việc triển khai sản phẩm mới, cải tiến dây chuyền sản xuất.

- Hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

- Có kỹ năng xây dựng quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn phục vụ sản xuất.

- Hiểu và vận dụng được 5S.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, email hay trực tiếp đến công ty

  • Tên liên hệ: Ms. Chi Hương
  • Địa chỉ: Phòng 307, DMC Tower,535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam
  • Email liên hệ: doanhuong@careerlink.vn
  • Điện thoại liên lạc: 0917 401 961
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Nhật
Ngày gởi:
19/10/2020
Ngày hết hạn:
18/11/2020

Tags

Tiếng Nhật Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Huyện Cẩm Giàng N3 KCN Phúc Điền