• SERIM FOAM VINA Co.,Ltd
 • 2 VSIP II-A, đường số 32, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, xã Tân Bình , Thị trấn Bắc Tân Uyên , Bình Dương, Việt Nam
 • Lương: Thương lượng
Accountant - Kế Toán

SERIM FOAM VINA Co.,Ltd


Mô tả chi tiết công việc

- Responsible for implementing accounting policies and procedures per internal company and local government.
- Direct the preparation of all financial records and direct consolidation activities of account books.
- Prepare monthly financial statements to include preparing monthly balance sheet, income statement in compliance with deadline.
- Supervise the completion of all reports/schedules required by Tax department during their annual examination and audit..
- Responsible for appraising company operating results in terms of costs, budgets, risks and trends.
- Supervise the company’s finance/accounting department
- Performing other tasks as assigned by Manager
- Details will be discussed at the interview.
------------------------------------------
- Chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách và thủ tục kế toán trong công ty nội bộ và chính quyền địa phương.
- Chỉ đạo việc chuẩn bị tất cả các hồ sơ tài chính và hoạt động hợp nhất trực tiếp của sổ sách kế toán.
- Lập báo cáo tài chính hàng tháng để bao gồm chuẩn bị bảng cân đối hàng tháng, báo cáo thu nhập tuân thủ thời hạn.
- Giám sát việc hoàn thành tất cả các báo cáo / lịch trình theo yêu cầu của bộ phận Thuế trong quá trình kiểm tra và kiểm toán hàng năm của họ ..
- Chịu trách nhiệm thẩm định kết quả hoạt động của công ty về chi phí, ngân sách, rủi ro
- Giám sát bộ phận tài chính / kế toán của công ty
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý
- Chi tiết sẽ được thảo luận tại cuộc phỏng vấn.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Graduated majors relating to Accounting, Finance, …
- Owning Certificate holder of Chief accountant issued by Ministry of Finance
- Ably in using MS or Accounting Software
- Enthusiastic, dynamic, able to work in a team
- Anable to use English is a plus
------------------------------------------
- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Kế toán, Tài chính, Tập
- Sở hữu chứng chỉ kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp
- Ably trong việc sử dụng MS hoặc Phần mềm kế toán
- Nhiệt tình, năng động, có khả năng làm việc nhóm
- Có thể sử dụng tiếng Anh là một lợi thế

 

Mô tả

 • Ngành nghề việc làm:
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Nơi làm việc:
 • Trình độ học vấn: Cử nhân
 • Mức kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Tuổi: 23-30
 • Giới tính: Nam/Nữ

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Please send your application by online, email or direct to:
  - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, qua email hay trực tiếp đến công ty
  1. C.V with photo ( 2x3 or 3 x4)/ C.V cò kèm hình thẻ
  2. Please submit with documented evidence( certifications, degrees..)/ Các bằng cấp liên quan
  - Please send your 'C.V & evidential document' by online, email :
  * Ms.Linh (Marketing team)  - M : 096-375-5498.
  * Ms Liem ( G.A Team) -           M : 038-711-9917

 • Tên liên hệ: SERIM FOAM VINA
 • Địa chỉ: 2 VSIP II-A, đường số 32, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, xã Tân Bình , Thị trấn Bắc Tân Uyên , Bình Dương, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
08/01/2019
Ngày hết hạn:
07/02/2019

Tags

Tiếng Anh Kế Toán Huyện Tân Uyên Kế Toán Trưởng Bình Dương

SERIM FOAM VINA Co.,Ltd Logo

SERIM FOAM VINA Co.,Ltd
 • Số nhân viên: 25-99
 • Tên liên hệ: SERIM FOAM VINA

Comapny Vision
A company jumping up to be a global comapny through the challenge and change.
'SERIM company' has been growing into specialized company in foammaker during 30 years in korea, china, indonesia and we are carving new ways to change our company into eco-friendly and global company for another 30years in the future.
- Global Office & Plants : HQ located in Korea, Global plants loacated in 'VIETNAM, CHINA, INDONESIA'.
- Product : 'Soft Polyurethane foam (P.U foam)'.
- Type of product : Shoes material , Car material, Bag material ...

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>