ACCOUNTANT ( Good English)

POLYBUILDING VIETNAM COMPANY LIMITED


Mô tả chi tiết công việc

- To handle the accounting, billing and tax matters of the Company.
- To prepare financial statements for management, tax and audit purposes.
- To prepare and submit VAT reporting.
- To ensure proper procedures are in place to safeguard the company’s assets.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Degree in Accountancy
- Relevant experience in handling accounting matters.
- Minimum 2 years

- Good at English must

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Please send your application by online, mail or direct to

  • Tên liên hệ: HC - NS
  • Địa chỉ: 237/23 Tran Van Dang St, Ward 11 , Quận 3 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
04/11/2019
Ngày hết hạn:
02/12/2019

Tags

Kế Toán Quận 3

POLYBUILDING VIETNAM COMPANY LIMITED Logo

POLYBUILDING VIETNAM COMPANY LIMITED
  • Số nhân viên: Ít hơn 10
  • Tên liên hệ: HC - NS

 Natural stone supplier and installer