0001_Nhân Viên Phần Mềm

Nidec Việt Nam Corporation


Mô tả chi tiết công việc

- Triển khai hệ thống, chương trình phần mềm tại công ty / Implement a system - the software program at the company.
- Phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm thông qua việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình như C#, VB.net, Java / Analysis and design of software systems through the use of programming languages such as C #, VB.net, Java...
- Tiếp nhận công tác chuyển giao hệ thống từ tập đoàn / Receipt of the transfer system from the group.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Knowledge:
- Basic knowledge : C#, JAVA, PHP 
- Basic knowledge : ERP (production control), better to know SAP ERP
- Basic knowledge : Server, network, client PC
- English or Japanese communication

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Please send your application by online, email or direct to:

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • Địa chỉ: Lô I1-N2, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
28/12/2017
Ngày hết hạn:
27/01/2018

Tags

Quận 9 Phần mềm Nhân viên IT Hồ Chí Minh

Nidec Việt Nam Corporation Logo

Nidec Việt Nam Corporation
  • Số nhân viên: 1,000-4,999
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

Nidec Việt Nam Corporation là công ty có 100% vốn của Nhật Bản chuyên sản xuất motor quạt có độ chính xác cao được xây dựng năm 2005 với 3500 cán bộ công nhân viên đang làm việc.
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, chúng tôi đang cần tuyển nhân sự.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>