• DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
  • 2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City, Quận 12 , Hồ Chí Minh , Việt Nam
  • Lương: Thương lượng
[Quận 7_Thời Vụ 3 Tháng] 10 KTV XỬ LÝ DỮ LIỆU (Ca: 9h - 18h) (Làm Từ T2-T6)

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.


Mô tả chi tiết công việc

- Nắm vững các yêu cầu liên quan đến dự án
- Nhập thông tin dữ liệu mà dự án yêu cầu vào hệ thống máy tính của công ty
- Đáp ứng chỉ tiêu năng suất và chất lượng đề ra của dự án
* Quyền lợi:
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
* Thời gian làm việc:
- Thứ 2 - Thứ 6: 9h - 18h

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Tốt nghiệp THCS trở lên
- Đánh máy tốt.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, qua email hay trực tiếp đến công ty

  • Tên liên hệ: HR Department
  • Địa chỉ: 2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City, Quận 12 , Hồ Chí Minh , Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
28/08/2017
Ngày hết hạn:
27/09/2017

Tags

Nhân Viên Văn Phòng Quận 12 Theo ca Lao động Nhân viên nhập liệu Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. Logo

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
  • Số nhân viên: 1,000-4,999
  • Tên liên hệ: HR Department

At DIGI-TEXX we believe in a connected world where highly specialized organizations grant their services to those who have other core business strengths. As BPO company with over 1300 people we manage part of the workflow with the highest level of integrity. Our team at DIGI-TEXX is passionate about offering business and technology solutions which we tailor to the specific needs of our customers. Our global partner network trusts us since 2003. We guarantee quality, data security and thanks to our location in Vietnam, competitiveness.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>