[HAVAZ] Business Analyst - Transportation Domain (Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh – Trong Lĩnh Vực Vận Tải)

Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân


Mô tả chi tiết công việc

* Havaz Co.Ltd
- We are looking for a highly Agile Business Analyst with experience in enterprise level Web/Software/UX projects to join an outstanding team.
- Work in Hanoi
- Salary: VND 10,000,000 to 20,000,000 a month
* You must have expertise with Agile (SCRUM, TDD) user stories and experience working with stakeholders at all levels in an Agile environment.
* Chúng tôi đang tìm kiếm một nhà phân tích kinh doanh với kinh nghiệm trong các dự án Web / Phần mềm / UX cấp doanh nghiệp để tham gia một đội ngũ xuất sắc.
- Bạn phải có chuyên môn với trong lĩnh vực Agile (SCRUM, TDD) và kinh nghiệm làm việc với các bên liên quan ở tất cả các cấp trong môi trường Agile.
* Duties and responsibilities
- Working closely with stakeholders to identify and understand their business problem, as well as desired outcome and their value; making challenges when appropriate.
- Collaborating with the Product Owner and other stakeholders to create product backlogs to conceptualize the solution and ensure delivery, while facilitating negotiation of requirements among multiple stakeholders.
- Developing and produce user and business requirements for new systems and enhancements to existing systems; ensuring the system design fits the needs of the users and are suitable for both stakeholders and technical teams.
- Developing and clarify elements of systems design such as data migration rules, business rules, wireframes, or other detailed deliverables
- Facilitating design and planning sessions with the business & implementation team to plan/estimate effort delivery.
- Participating in User Acceptance Testing and validating of requirements
* Nhiệm vụ và trách nhiệm
- Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để xác định và hiểu vấn đề kinh doanh của họ, cũng như kết quả mong muốn và giá trị của họ; tạo ra những thách thức khi thích hợp.
- Cộng tác với Chủ sở hữu sản phẩm và các bên liên quan khác để tạo ra các tồn đọng sản phẩm để khái niệm hóa giải pháp và đảm bảo phân phối, đồng thời tạo điều kiện cho việc thương lượng các yêu cầu giữa nhiều bên liên quan.
- Phát triển và sản xuất các yêu cầu của người dùng và doanh nghiệp cho các hệ thống mới và cải tiến cho các hệ thống hiện có; đảm bảo thiết kế hệ thống phù hợp với nhu cầu của người sử dụng và phù hợp với cả các bên liên quan và đội ngũ kỹ thuật.
- Phát triển và làm rõ các yếu tố thiết kế hệ thống như quy tắc di chuyển dữ liệu, quy tắc kinh doanh, wireframes hoặc các phân phôi chi tiết khác
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế và lập kế hoạch phiên với nhóm kinh doanh và thực hiện để lập kế hoạch / ước tính phân phối nỗ lực.
- Tham gia thử nghiệm chấp nhận người dùng và xác thực các yêu cầu

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* You will need to demonstrate
- Solid understand and experience as a Business Analyst, working within an Agile and/or Waterfall environment
- Strong knowledge and application of development methodologies; UML (Activity Diagrams and Use Cases), BPMN, RAD and Agile
- Experience of project related problem solving within a complex business environment
- Experience of successful involvement in the end to end project life cycle
- Strong skills around UML and BPMN would be advantageous
* Yêu cầu công việc
- Đã từng có kimh nghiệm phân tích kinh doanh ở cấp chuyên viên, làm việc trong môi trường Agile và / hoặc Thác
- Có Kiến thức và ứng dụng các phương pháp phát triển; UML (Sơ đồ hoạt động và trường hợp sử dụng), BPMN, RAD và Agile
- Kinh nghiệm giải quyết vấn đề liên quan đến dự án trong một môi trường kinh doanh phức tạp
- Kinh nghiệm tham gia thành công vào việc xử lý các vấn đề trong toàn thời gian của vòng đời dự án
- Có kỹ năng hiểu sâu UML và BPMN sẽ là ưu tiên

* You are required to have
- Strong demonstrable Business Analysis experience in business process analysis and requirement engineering.
- Strong communication and negotiation skills and also highly proactive
- Basic English communication (speaking & writing) skills.
* Bạn được yêu cầu phải có
- Kinh nghiệm phân tích kinh doanh mạnh mẽ trong phân tích quy trình kinh doanh và yêu cầu kỹ thuật.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán mạnh mẽ và cũng chủ động cao
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản (nói và viết).

Mô tả

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

 • Tên liên hệ: Ms Uyên - Phòng HCNS
 • Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chánh, Khu đô thị Nam Trung Yên, (Cạnh gara ô tô Lan Chung) , Quận Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại liên lạc: 02437236636 / 0914647079
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
24/01/2019
Ngày hết hạn:
23/02/2019

Tags

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Cầu Giấy Vận tải Tuyển Gấp Dịch vụ khách hàng Hà Nội

Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân Logo

Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân
 • Số nhân viên: 500-999
 • Tên liên hệ: Ms Uyên - Phòng HCNS

Công ty TNHH Havaz trực thuộc Hải Vân Corp, Havaz là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng đường bộ và là cầu nối trực tuyến giữa các Nhà xe, Shipper và Hành khách – lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Havaz ra đời với mục tiêu phát triển, đổi mới bộ mặt nền giao thông vận tải hành khách bằng đường bộ tại Việt Nam dựa trên những kinh nghiệm sẵn có của mình (gần 25 năm hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ vận tải tour du lịch và 10 năm làm cung ứng dịch vụ vận tải tuyến cố định) kết hợp ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 vào quản lý vận hành và sản xuất.

Các quy chuẩn sản phẩm, dịch vụ tại Havaz đều được nghiên cứu, phát triển theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, dựa trên sự chu đáo, chân thành và tâm huyết của người cung cấp dịch vụ để có thể mang đến cho khách hàng sự thỏa mãn, hài lòng nhiều hơn những gì mong đợi. Đồng thời, tạo ra hệ sinh thái mang tầm cỡ quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại dành cho các đơn vị đối tác.

Các dịch vụ chủ yếu của Havaz:
- Havaz Express: dịch vụ xe tuyến
- Havaz Airlink: dịch vụ xe đưa đón sân bay
- Havaz Car Rental: dịch vụ cho thuê xe
- Taxi
- Phần mềm quản lý vận hành.

Lợi ích nhận được khi đến với Havaz.vn:
* Đối với hành khách:
- Hành trình xuyên suốt
- Mạng lưới vận chuyển rộng khắp
- Dịch vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế
- Cam kết thời gian chờ của khách hàng là ít nhất
- Tùy chọn vị trí chỗ ngồi phù hợp
- Tối ưu chi phí
- Đặt vé trực tuyến, thuận lợi 24/7 không cần phải xếp hàng mua vé.
- Thanh toán trực tuyến mọi nơi, mọi lúc
- Được đánh giá chất lượng dịch vụ của Nhà xe sau khi sử dụng dịch vụ và tham khảo các đánh giá của hành khách đã sử dụng trước đó
* Đối với đối tác: Nhà xe và Shipper
- Giảm số lượng ghế trống, xe rỗng, tăng doanh thu
- Quản lý, vận hành tự động, hiệu quả.

 • Hình ảnh của Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân 1
 • Hình ảnh của Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân 2
 • Hình ảnh của Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân 3
 • Hình ảnh của Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân 4
 • Hình ảnh của Công Ty Liên Doanh Vận Chuyển Quốc Tế Hải Vân 5

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>