"GẤP" Kế Toán Trưởng Tiếng Nhật (1000$ Trở Lên, Thương Lượng)

JPA VIETNAM CO., LTD


Mô tả chi tiết công việc

- Tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm về công tác kế toán, tài chính của Công ty theo đúng quy định.
- Định hướng, Kiểm soát & tối ưu hóa các khoản thu chi trong Công ty.
- Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị định kỳ, đột xuất của Công ty.
- Làm việc với các cơ quan Thuế, Kiểm toán vể công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các báo cáo kế toán.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Yêu cầu bắt buộc
- Có bằng kế toán trưởng
- Tiếng Nhật giao tiếp được

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, qua email hay trực tiếp đến công ty
    * Ứng viên quan tâm gởi CV bằng tiếng Nhật

  • Tên liên hệ: Ms. Hanashiro
  • Địa chỉ: Thi Sach , Quận 1 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Nhật
Ngày gởi:
15/03/2019
Ngày hết hạn:
14/04/2019

Tags

Tiếng Nhật Quận Bình Thạnh Kế Toán Trưởng Hồ Chí Minh