Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Viễn Thông" | Địa điểm "Vĩnh Phúc"

Trưởng Nhóm Kinh Doanh tại Phúc Yên

FPT Telecom - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/05/2018

FPT TELECOM NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC

FPT Telecom - Vĩnh Phúc

5,500,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

02/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-