Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh" | Địa điểm "Vĩnh Phúc"

[Vĩnh Yên] Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng <Tiếng Anh>

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Vĩnh Phúc

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
16/09/2019

Giám Sát Nhân Sự

Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao - Vĩnh Phúc

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
11/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-