Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Mới tốt nghiệp / Thực tập" | Địa điểm "Vĩnh Phúc"

Nhân Viên IT MES (Tuyển Gấp)

Công Ty TNHH Sekonix Vina - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
26/10/2020

Nhân Viên MES

Công Ty TNHH Sekonix Vina - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
26/10/2020

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Sekonix Vina - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
26/10/2020

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Sekonix Vina - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
26/10/2020

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Sekonix Vina - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
19/10/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io