Tìm thấy 20 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Khách sạn / Du lịch" | Địa điểm "Vĩnh Phúc"

Bếp Phó

Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
10/10/2019

Nhân Viên Lễ Tân

Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
10/10/2019

Giám Đốc Kinh Doanh

Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Giám đốc
10/10/2019

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
10/10/2019

Nhân Viên Đặt Phòng

Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
10/10/2019

Nhân Viên Kinh Doanh TA

Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
09/10/2019

Nhân Viên Kinh Doanh OTA

Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
09/10/2019

Giám Sát Nhà Hàng

Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
09/10/2019

Nhân Viên Nhà Hàng

Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
09/10/2019

Quản Lý F&B

Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
26/09/2019

Quản Lý Khách Sạn

Khách Sạn Tam Đảo Venus Hotel 4* (Công Ty Lạc Hồng) - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
24/09/2019

Quản Lý Lễ Tân

Khách Sạn Tam Đảo Venus Hotel 4* (Công Ty Lạc Hồng) - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
24/09/2019

Quản Lý Nhà Hàng

Khách Sạn Tam Đảo Venus Hotel 4* (Công Ty Lạc Hồng) - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
24/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-