Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Vĩnh Phúc"

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Vĩnh Phúc

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/05/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại TP. Vĩnh Yên

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Vĩnh Phúc

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/05/2018

Trưởng Nhóm Kinh Doanh tại Phúc Yên

FPT Telecom - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/05/2018

FPT TELECOM NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC

FPT Telecom - Vĩnh Phúc

5,500,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

02/05/2018

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH

Công Ty Cổ Phần Taxi Thành Công Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

09/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-