Tìm thấy 56 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên" | Địa điểm "Vĩnh Phúc"

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Vinatop - Vĩnh Phúc

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
27/05/2020

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Vinatop - Vĩnh Phúc

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
27/05/2020

Nhân Viên Thủ Kho Tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Vinatop - Vĩnh Phúc

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
27/05/2020

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

CTY TNHH SDT VINA II - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
21/05/2020

Kế Toán Trưởng (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH COMPAL (VIỆT NAM) - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
20/05/2020

CHỦ QUẢN KHO (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Saiyida Vina Technology - Vĩnh Phúc

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
19/05/2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Saiyida Vina Technology - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/05/2020

QUẢN LÝ IQC (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Saiyida Vina Technology - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/05/2020

Tổ Trưởng Sản Xuất Fatp (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH COMPAL (VIỆT NAM) - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
15/05/2020

Kỹ Sư IE (IDL) (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH COMPAL (VIỆT NAM) - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
15/05/2020

Tổ Trưởng QC (Biết Tiếng Trung/Anh)

CÔNG TY TNHH VALUETRONICS VIỆT NAM - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
14/05/2020

Kỹ Sư IT - MES ( Tiếng Anh/Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH COMPAL (VIỆT NAM) - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
13/05/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH - TIẾNG TRUNG

CÔNG TY TNHH DST VINA - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
08/05/2020

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH DKT Vina - Vĩnh Phúc

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
24/04/2020

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung)

Công Ty Cổ Phần Vinatop - Vĩnh Phúc

8,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
23/04/2020

Nhân Viên Phòng Thiết Kế (Biết Tiếng Trung)

Công Ty Cổ Phần Vinatop - Vĩnh Phúc

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
23/04/2020

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Sekonix Vina - Vĩnh Phúc

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
22/04/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io