Tìm thấy 25 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Tuyên Quang"

Giám Sát Bán Hàng (KV: Tuyên Quang, Hà Giang)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Hà Giang, Tuyên Quang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

16/05/2019

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang (Tuyên Quang)

CÔNG TY TNHH MTV THE BLUES - Tuyên Quang

Hơn 5,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/04/2019

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT- KHU VỰC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Hà Giang, Tuyên Quang

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

24/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-