Tìm thấy 26 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Tuyên Quang"

[TP. Tuyên Quang] Quản Lý Cửa Hàng FPT Shop

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Tuyên Quang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
01/07/2019

Giám Sát Bán Hàng Kênh Đối Tác VNPost - Tuyên Quang

FE Credit - Tuyên Quang

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
01/07/2019

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT- KHU VỰC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Hà Giang, Tuyên Quang

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
01/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-