Tìm thấy 13 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Tuyên Quang"

QUẢN LÝ CỬA HÀNG TẠI TUYÊN QUANG

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Tuyên Quang

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/02/2017

Giám Sát Bán Hàng Kênh Bệnh Viện Khu Vực Tây Bắc

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

07/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-