Tìm thấy 13 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Tuyên Quang"

Sale Sup Hà Giang - Tuyên Quang - Yên Bái

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/06/2017

QUẢN LÝ CỬA HÀNG TẠI TUYÊN QUANG

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Tuyên Quang

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

07/06/2017

NHÓM TRƯỞNG QC (Đầu Vào)

Công Ty Cổ Phần Woodsland - Tuyên Quang

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

07/06/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-