Tìm thấy 51 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Trà Vinh"

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Quầy Rau Quả

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

4,000,000VNĐ - 5,500,000VNĐ | Nhân viên
15/01/2020

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Chế Biến Món Ăn

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Hơn 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
14/01/2020

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Kho Giao Nhận

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên
14/01/2020

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Bánh Mì

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
14/01/2020

GO! Trà Vinh - Trưởng Nhóm Phụ Trách Kỹ Thuật Bảo Trì

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
14/01/2020

GO! Trà Vinh - Thợ Bánh Mì

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
14/01/2020

GO! Trà Vinh - Thợ Nghề Chế Biến Cá

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
14/01/2020

GO! Trà Vinh - Thợ Nghề Chế Biến Thịt

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
14/01/2020

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Thực Phẩm Mặn Ngọt

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
14/01/2020

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Đồ Đông Lạnh

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
14/01/2020

GO! Trà Vinh - Nhân Viên An Ninh

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Thương lượng | Nhân viên
14/01/2020

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Đặt Hàng

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên
14/01/2020

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Quầy Thịt Cá

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

4,000,000VNĐ - 5,500,000VNĐ | Nhân viên
14/01/2020

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Thịt Cá

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
13/01/2020

GO! Trà Vinh - Trưởng Nhóm Phụ Trách An Ninh

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
13/01/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-