Tìm thấy 53 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Trà Vinh"

Plaza Manager - Big C Tra Vinh

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
18/11/2019

Nhân Viên Bán Hàng - Vĩnh Long / Trà Vinh

CÔNG TY OPPO VIỆT NAM - Trà Vinh, Vĩnh Long

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
13/11/2019

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Quầy Rau Quả

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

4,000,000VNĐ - 5,500,000VNĐ | Nhân viên
12/11/2019

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Quầy Thịt Cá

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

4,000,000VNĐ - 5,500,000VNĐ | Nhân viên
12/11/2019

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Đặt Hàng

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên
12/11/2019

GO! Trà Vinh - Nhân Viên An Ninh

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Thương lượng | Nhân viên
12/11/2019

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Đồ Đông Lạnh

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
12/11/2019

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Thực Phẩm Mặn Ngọt

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
12/11/2019

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Chế Biến Món Ăn

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Hơn 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
12/11/2019

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Kho Giao Nhận

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên
12/11/2019

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Bánh Mì

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
12/11/2019

GO! Trà Vinh - Thợ Nghề Chế Biến Cá

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
11/11/2019

GO! Trà Vinh - Thợ Nghề Chế Biến Thịt

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
11/11/2019

GO! Trà Vinh - Thợ Bánh Mì

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
11/11/2019

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Thịt Cá

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
11/11/2019

GO! Trà Vinh - Trưởng Nhóm Phụ Trách An Ninh

Hệ Thống Big C Việt Nam - Trà Vinh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
11/11/2019

[Trà Vinh] - Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Trà Vinh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
25/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-