Tìm thấy 82 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Tiền Giang"

Trưởng Phòng HCNS

Công Ty TNHH Hùng Cá - Tiền Giang

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

05/07/2016

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Công Ty TNHH Hùng Cá - Tiền Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

11/07/2016

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:

Công Ty TNHH Hùng Cá - Tiền Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

15/07/2016

GIÁM SÁT SIÊU THỊ VIỄN THÔNG A TẠI TIỀN GIANG

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Tiền Giang

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

25/07/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-