Tìm thấy 68 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Tiền Giang"

Quản Lý Cửa Hàng_Tiền Giang

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Tiền Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/01/2017

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:

Công Ty TNHH Hùng Cá - Tiền Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/01/2017

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Công Ty TNHH Hùng Cá - Tiền Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/01/2017

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Hùng Cá - Đồng Tháp, Tiền Giang

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

19/01/2017

Quản Lý Tập Sự

Công Ty TNHH Thiên Hà Shidax - Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

16/01/2017

Quản Lý Tập Sự

Công Ty TNHH Thiên Hà Shidax - Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

04/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-